เราทำให้ทุกคนพอใจในตัวเราไม่ได้หรอก อย่า กลัวที่จะถูกเกลียด

เรื่องAdminAlljitblog

เคยตกอยู่ในสถานการณ์ที่เรา กลัวที่จะถูกเกลียด ไหม? อยากทำอะไรบางอย่างเพื่อตัวเราแต่ก็กลัวเหลือเกินที่คนอื่นเขาจะเกลียดเราในสิ่งที่เราเลือกทำไหม?

 

หรือบางครั้งเราก็กลัวการที่จะปฏิเสธคนอื่นเพราะไม่รู้ว่าการที่เราปฏิเสธคนอื่นไปจะทำให้คนรอบข้างมองเราในด้านลบหรือเปล่า?

 

บทความนี้ Alljit ร่วมกับคุณวันเฉลิม คงคาหลวง (นักจิตวิทยาการปรึกษา) เจ้าของแฟนเพจ Trust.นักจิตวิทยาการปรึกษา เราทำให้ทุกคนพอใจไม่ได้หรอกอย่ากลัวที่จะถูกเกลีย เลยนะ

กลัวที่จะถูกเกลียด

สามารถค้นพบได้ไม่ยากเลยในสังคมไทยเรา ส่วนนึงมาจากการกดทับจากสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม การให้เกียรติคนอื่นนั้นควรทำอย่างไร

 

ทุกคนอยู่ในสังคมที่มีแต่คนพร้อมจะเอาเปรียบเรา สังคมที่ชิงดีชิงเด่น หรือสังที่เราเข้าไปอยู่ร่วมกับคนหมู่มากเราจะรู้สึกว่าได้รับความช่วยเหลือแต่จริง ๆ แล้วเป็นเพียงเพื่อแค่ต้องการให้เราทำตามประโยชน์ที่เขาต้องการ

การเลี้ยงดูของพ่อแม่ส่งผลต่อลูก

เรื่องนี้สามารถเจอได้แม้กระทั่งในเรื่องของการเลี้ยงดู มีพ่อแม่หลายคนมากที่ตั้งใจมีลูกและคาดหวังว่าจะให้ลูกทำในสิ่งที่ตนเองต้องการ ขอให้ลูกทำตามความคาดหวัง จงใจเลี้ยงให้ลูกแบกรับความคาดหวัง

 

จนในที่สุดเด็กคนนั้นโตมาเป็นคนที่ไม่กล้าที่จะตัดสินใจทำอะไรเพื่อตนเอง เลย เพราะทุกครั้งที่เขาตัดสินใจด้วยตนเองพ่อแม่ก็จะไม่ให้การยอมรับแสดงท่าทีปฏิเสธออกไป

 

ส่งผลให้ลูกเติบโตไปไม่กล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองมีความรู้สึกกลัวที่จะไม่ได้รับการยอมรับส่งต่อไป

 

เมื่อเขาโตขึ้นกลัวเพื่อนต่อว่าถ้าไม่ทำตามใจเพื่อน กลัวแฟนตำหนิเมื่อเขาไม่ตามใจแฟน และในที่สุดเขาก็สูญเสียความเป็นตัวเองเสียเป้าหมาย ก็ไม่สามารถตัดสินใจอะไร ๆ ได้ด้วยตนเอง เพราะว่ากลัวเหลือเกินที่จะถูกปฏิเสธ 

 

เป็นประเด็นที่สำคัญมาก ๆ ในเชิงจิตวิทยา เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากตัดสินใจ อย่ากลัวที่จะไม่ได้รับการยอมรับจากคนอื่น ถ้าการตัดสินใจของเราเราคิดมาดีแล้วและไม่ได้ทำร้ายใคร

 

ทำตามหัวใจของตัวเอง ทำตามเสียงของตัวเราเอง 

 

การอยากได้การยอมรับจากคนอื่นเป็นเรื่องหลักพื้นฐานความต้องการของมนุษย์ แต่ถ้าใครไม่ยอมรับเราภายในใจของเขาอาจจะอคติต่อตัวเราก็ได้

 

ถ้าเรารู้สึกว่าการตัดสินใจของเราเป็นเรื่องที่ดีต่อตัวเราและไม่ทำร้ายใคร ถ้าเราปฏิเสธการที่จะถอยอออกมาจากพวกเขาไม่ใช่เรื่องที่แย่เลย

ปฏิเสธคนอื่นบ้างก็ไม่เป็นไร

ในช่วงเวลาที่เรารู้สึกไม่อยากปฏิเสธเลยอยากจะรับไว้ ลองถามตัวเองว่าเราอยากรับไว้จริงไหม? ได้รับมาแล้วใช่สิ่งที่เราอยากได้จริงไหม ถ้าไม่ใช่แล้วคงจะเปลี่ยนได้ยังไง

 

การที่เรารับในสิ่งที่เรารู้สึกไม่ใช่มาก็เหมือนการทำร้ายตัวเองทางอ้อม การที่เราไม่กล้าปฏิเสธจนตัวเองรับแต่สิ่งที่ไม่ดี

 

สิ่งที่เราไม่อยากทำตลอดจะทำให้เรากลายเป็นคนที่อย่างไรก็ได้ในสายตาคนอื่น คนอื่นจะรู้สึกชอบแต่ตัวเราก็จะเป็นคนที่แบกรับความรู้สึกที่ไม่ดีไว้เพียงคนเดียว

 

การปฏิเสธบ้างไม่ใช่เรื่องที่แย่เลย ฟังความรู้สึกตัวเองให้มาก ๆ กว่าคนอื่น

Related Posts