สุขภาพใจ

ดูแล สุขภาพจิต เพราะสุขภาพจิตสำคัญและหลาย ๆ คนมักละเลย

เรื่องAdminAlljitblog

สุขภาพจิต เป็นเรื่องปกติที่คนส่วนใหญ่มักจะมองว่าไม่ปกติ อาการที่คนส่วนใหญ่มักละเลยเพราะไม่ได้เห็นอาการอย่างแน่ชัดแบบเจ็บป่วยทางกาย ปวดหัว หกล้ม 🙁

 

 

สุขภาพจิต คืออะไร

Mental Health สุขภาพจิต คือ สภาวะความอยู่ดีมีสุขของบุคคล ที่คน ๆ นั้นสามารถตระหนักรับมือกับความเครียด การทำงาน และสามารถช่วยเหลือผู้คนรอบข้างได้

 

เป็นเรื่องที่ต้องอยู่กับมันได้ รับมือกับมันได้ ไม่เชิงว่ามีสุขภาพจิตในเชิงบวกดีเท่านั้นแต่การที่เรารับมือกับเชิงลบก็ถือว่าเป็นสุขภาพจิตด้วยด้วย

 

มาเช็ค สุขภาพจิต กัน 

คอนเซ็ปต์ ของสุขภาพจิต “รู้จักตัวเอง เข้าใจตัวเอง มีความสุขได้ เศร้าได้ จัดการตัวเองได้”

 

มนุษย์ไม่ใช่หุ่นยนต์การที่เราป่วยเราก็มีสุขภาพจิตที่ดีได้ การป่วยมีผลต่อสุขภาพจิต นิยามของสุขภาพจิตที่ดีคือรู้และเข้าใจตัวเองว่าเราทำอะไรได้ ทำอะไรไม่ได้

 

ไม่ทำในสิ่งที่เป็นทุกข์จนเกินไป หรือสบายจนเกินไปที่จะทำให้เป็นทุกข์ในอนาคต

 

สุขภาพจิต สำคัญที่สุดจริงไหม

คนเราไม่สามารถยึดอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสิ่งเดียวของชีวิตได้ ต้องสุขภาพจิตบาลานซ์กับสุขภาพกาย สุขภาพจิตมีแบ่งแยกเยอะมาก ครอบคลุมไปถึงการงาน การใช้ชีวิต การเงิน ต่าง ๆ 

 

สุขภาพจิตกับสุขภาพกายต้องดีพอ ๆ กันทั้งคู่เพื่อผลที่ดีในระยะยาว

 

ทำไมปัญหาสุขภาพจิตมักถูกมองข้าม

จุดเริ่มต้นคือโรค ฮิสทีเรีย โดยซิกมัน ฟรอยด์ แพทย์ประสาทวิทยา เขาได้ผันตัวเองมาเป็นนักจิตวิทเคราะห์ ซึ่งเป็นสายใหม่ที่โดนแยกออกมาจากจิตแพทย์ จิตวิทยา

 

ฮิสทีเรีย ถูกมองว่าเป็นอาการแกล้งทำในสมัยก่อน การเก็บกดทางเพศทางจิตใจ ฟรอยด์ เป็นค้นพบแล้วรักษาจนหาย ยุคสมัยนั้นไม่มีการเปิดรับโรคทางจิตทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนมีอาการป่วย

 

แต่ฟรอยด์เป็นคนริเริ่มทำให้ยุคนั้นการที่ป่วยทางจิตไม่เป็นที่ยอมรับ ถูกต่อต้านค่อนข้างมากเพราะด้วยเรื่องความ วัฒนธรรม ศาสนา ก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย พอมาปัจจุบันในตอนนี้มีการโลกมีข้อมูล มีการเปิดรับมากขึ้น

 

แต่ก็ยังมีคนที่ไม่เข้าใจเท่าที่ควรอยู่ดีแต่ก็ถือว่าค่อนข้างพัฒนากว่ายุคนั้นมาก ๆ แล้ว ถ้าหากว่า มีการเรียนรู้ ความเชื่อ วัฒนธรรม การทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้พัฒนามากขึ้น

 

จะสามารถทำให้คนรับรู้ว่าเรื่องนี้สามารถเกิดขึ้นได้ และมีคนทำความเข้าใจได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วย 🙂

 

ดูแลสุขภาพจิตในมุมมองนักจิตวิยา

เราจะบาลานซ์ชีวิตแบบไหน แบบไหนเราต้องยืดหยุ่น แบบไหนเราต้องอดทน เพราะมนุษยมีหลายมิติมาก ๆ การที่เราอ่อนแอ มีความทุกข์ ความเครียด เป็นคุณสมบัติของสุขภาพจิตเหมือนกัน

 

ถึงแม้ว่ามันจะไม่หายไปแต่เรารับมือได้เท่ากับว่าเราดูแลสุขภาพจิตของเราได้แล้ว และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญและมักจะถูกตั้งคำถามบ่อย ๆ ว่า ต้องแค่ไหนเราควรไปพบจิตแพทย์

 

จากใจของนักจิตบำบัดเลยคือถ้าเรารู้สึกไม่โอเค เราเริ่มรู้สึกว่า การนอนเราเปลี่ยนไป การกินเราไม่ปกติ การไปพบผู้เชี่ยวชาญคือทางออกที่ดีที่สุด