โรคซึมเศร้า

โควิด ทำผู้ป่วย โรคซึมเศร้า เพิ่มขึ้น 53 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง

เรื่องAdminAlljitblog

เผยแพร่รายงานโดย Lancet การศึกษาระบุว่ามีผู้ป่วยโรควิตกกังวลเพิ่มขึ้น 76 ล้านราย และ โรคซึมเศร้า เพิ่มขึ้น 53 ล้านราย

ข้อจำกัดทางสังคม การล็อกดาวน์ การปิดโรงเรียนและการปิดธุรกิจชั่วคราว การที่ไม่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติ กิจกรรมข้างนอกบ้านต้องลดลง จะทำอะไรหรือไปไหนต้องระวังเชื่อไวรัส การที่ประชากรไม่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติ  ไม่สามารถออกไปเที่ยวปลดปล่อยความเครียดอย่างที่เคยทำ ธุรกิจห้างร้านต่างพากันปิดกิจการทำให้เศรษฐกิจย่ำแย่ รัฐบาลไม่สามารถช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุม ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของประชากรเป็นอย่างมาก

การศึกษาระบุว่ามีผู้ป่วยโรควิตกกังวลเพิ่มขึ้น 76 ล้านราย และ โรคซึมเศร้า เพิ่มขึ้น 53 ล้านราย

ซึ่งแสดงถึงการเพิ่มขึ้น(โรควิตกกังวล) 26% และ(โรคซึมเศร้า) 28% ในความผิดปกติทั้งสองตามลำดับ

โดยส่วนมากผู้หญิงได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงมากกว่ากว่าผู้ชายในการระบาดของโรคโควิด

“การดูแลและความรับผิดชอบภายในบ้านจะตกเป็นหน้าที่ของฝ่ายหญิงซะส่วนใหญ่”

นอกจากนี้ การปิดโรงเรียนและวิทยาลัย ทำให้การเรียนในห้องเปลี่ยนไปเป็นเรียนออนไลน์ ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงลดลง มีปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นจากการเรียนออนไลน์ และมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตทำให้เกิดความเครียดมากขึ้น ส่วนมากจะอยู่ในช่วงวัย20-24 ปี

การศึกษาของ Lancet ได้วิเคราะห์ข้อมูลทั่วทั้งอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชียตะวันออก โดยได้วิจัยในภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลที่คาดการณ์ไว้ว่าในแต่ละปีของจำนวนผู้ป่วยที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นจริงจำนวนเท่าไหร่  

หากไม่มีการระบาดโควิด คาดว่าจะมีผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 193 ล้านราย เมื่อเทียบกับการตรวจพบผู้ป่วย 246 ล้านรายในปี 2563

การศึกษาคาดการณ์ว่ากรณีของความวิตกกังวลเพิ่มขึ้นประมาณ 26% โดยมีผู้ป่วยประมาณ 374 ล้านราย เมื่อเทียบกับ 298 ล้านราย ถ้าหากไม่มีการระบาดของโควิด

ขอบคุณที่มาจาก

https://www.ndtv.com/world-news/coronavirus-causes-steep-rise-in-depression-anxiety-study-2569221

https://www.livemint.com/news/india/covid19-pandemic-causes-steep-rise-in-anxiety-depression-cases-lancet-11633747853630.html

Related Posts