คนรุ่นใหม่ไม่อยากมีลูก

เพราะโลกมันโหดร้ายทำให้ คนรุ่นใหม่ไม่อยากมีลูก

เรื่องAdminAlljitblog

เพราะโลกมันโหดร้าย คนรุ่นใหม่ไม่อยากมีลูก ประโยคนี้จริงแค่ไหน?

 

การไม่มีลูก = ปัญหาระดับชาติ

จากสถิติการเกิดใหม่ของเด็กไทยปี 2563 พบว่า จำนวนของเด็กไทย ลดต่ำกว่า 600,000 คน เป็นครั้งแรก และยังมีแนวโน้มที่จะลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง

 

สาเหตุมาจากปัจจัยหลาย ๆ อย่าง เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาพสังคมในปัจจุบัน ขณะเดียวกันผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยวอชิงตันของสหรัฐอเมริกา

 

บอกว่า ไทยเป็น 1 ใน 23 ประเทศ ที่มีอัตราการเกิดของเด็กแรกเกิดลดลง คาดว่า อีก 80 ปีข้างหน้า ประชากรคนไทยอาจลดลงจนเหลือ 35 ล้านคนเท่านั้น 

 

 

เพราะอะไรที่ทำให้ คนรุ่นใหม่ไม่อยากมีลูก?

1. รู้สึกว่าตัวเองยังไม่มีวุฒิภาวะมากพอ

2. รู้สึกถึงความไม่พร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ

3. ยังรักความอิสระที่มีในเวลานี้อยู่ จึงไม่อยากสร้างครอบครัว 

4. คู่รักสมัยใหม่แต่งงานช้าลง อายุมากขึ้น ศักยภาพในการมีลูกจึงลดลงไปด้วย 

5. ไม่อยากให้ลูกต้องมาเจอกับโลกแห่งความเป็นจริงที่โหดร้าย กลัวว่าลูกจะปรับตัวไม่ได้ 

 

 

โรคกลัวการคลอดลูก 

สาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนรุ่นใหม่ไม่อยากมีลูก อาจมีสาเหตุมาจากการเป็นโรคกลัวการคลอดลูกที่เรียกว่า โทโคโฟเบีย (Tokophobia) มาจากภาษากรีซ

 

Tokos หมายถึง การคลอดบุตร และ Phobos หมายถึง ความกลัว ความกลัวนี้จะเกิดขึ้นกับคุณแม่ได้ ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์และต่อเนื่องไปจนถึงหลังคลอด

 

 

ข้อดี-ข้อเสีย ของการมีลูก

ข้อดี

1. มีความผิดชอบมากขึ้น

2. มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น

3. มีลูกเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ

4. สานสัมพันธ์ให้กับคนในครอบครัว

5. เห็นคุณค่าของการมีชีวิต เพราะมีอีกชีวิตที่ต้องดูแล

ข้อเสีย

1. ถ้ามีลูกเมื่อไม่พร้อม อาจเกิดปัญหาตามมามากมาย เด็กที่เกิดมาอาจไม่ได้รับการดูแลที่ดี

2. การมีลูกตอนอายุมากเกินไป อาจทำให้คุณแม่เหนื่อยกว่าเดิม เพราะไม่มีพลังมากเท่าเดิม

 

 

การมีลูก คือ การต้องดูแลอีก 1 ชีวิต จะตัดสินใจอย่างไร ลองใช้เวลาทบทวนตัวเอง 🙂