gossip

ซุบซิบ นินทา คือ Toxic?

เรื่องAdminAlljitblog

การซุบซิบ นินทา คือส่วนหนึ่งของมนุษย์ .. ?

 

gossip

 

แบบไหนถึงเรียกว่า นินทา 

ความหมายคำว่า “นินทา” ความหมายจาก ราชบัณฑิตยสถาน (น. คําติเตียนลับหลัง. ก. ติเตียนลับหลัง.)

 

พอรู้ถึงความหมายสิ่งที่เป็นความหมายหลักคือ คำว่า ‘ลับหลัง’ 

 

 

 “มนุษย์ทุกคน นินทา เวลามีใครพูดถึงเราในทางที่ไม่ดีลับหลัง เราจะมักจะมองว่าเขานินทาเรา

ในทางกลับกันเวลาเราพูดถึงผู้อื่นในทางที่ไม่ดีลับหลัง เรามักจะมองว่าเราไม่ได้นินทา เราพูดเรื่องจริง”

 

 

แต่การนินทาก็มีมุมที่ดี มีผลการศึกษาวิจัยบอกว่า การนินทาจะช่วยจัดระเบียนสังคมให้ดีขึ้น หรือทำให้สังคมที่อยู่รอบตัวดีขึ้นได้

 

หรือการที่เราได้เห็นหรือได้ยินสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคนใกล้ตัว เมื่อเรารับรู้แล้วเราสามารถรับสารนั้นไปบอกคนใกล้ตัวของเรา เพื่อ ‘เตือน’ ได้

 

 

จัดการอารมณ์ที่ต้องเจอคน Gossip

หากเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ซุบซิบนินทา เช่น สถานที่ทำงาน กลุ่มเพื่อน หากเราไม่ชอบการที่เราถอยออกมาเป็นสิ่งที่ดีกับตัวเรา

 

แต่หากเราไม่สามารถถอยออกมาได้ ให้เราทำงานกับความรู้สึกตัวเอง พยายามทำความเข้าใจว่า การนินทา มีอยู่ทุกสังคม

 

สร้างสภาวะความมั่นคงทางอารมณ์ให้กับตัวเอง ฟังได้แต่ไม่ไหลตามไปสังคม 

 

จริง ๆ แล้วเหตุการณ์ Toxic  อาจไม่ได้เกิดจากคนไม่ดี Toxic ใส่คนดี

 

แต่อาจเป็นคนดี 2 คนมาอยู่ด้วยกันแล้วมีพฤติกรรมที่ไม่เข้ากันก็เลยกลายเป็น Toxic ของกันและกันก็ได้

 

เพราะเราทุกคนล้วนมีมุม Toxic เพราะเราล้วนทำให้คนอื่น รู้สึกว่าเรา Toxic ไม่มากก็น้อย 🙂