ฝันถึงแฟนเก่า

ฝันถึงแฟนเก่า จบไปตั้งนาน ห่างกันก็ไกล แต่ทำไมยังฝัน

เรื่องAdminAlljitblog

เลิกกับแฟนเก่าไปนานแล้วแต่ยัง ” ฝันถึงแฟนเก่า ” อยู่ เพราะอะไร? จะจัดการตัวเองได้อย่างไร? มาร่วมพูดคุยผ่านมุมมองของนักจิตวิทยากับรายการพูดคุย Alljit X คุณวันเฉลิม คงคาหลวง นักจิตวิทยาการปรึกษา 🙂

 

 

ความฝัน คืออะไร? 

อธิบายได้จาก 2 มุมมอง

1. มุมมองทางชีววิทยา (biological)

อาจเป็นเพราะหลับไม่สนิท หลับไม่ลึก นอกจากนี้ โดยพื้นฐาน มนุษย์ถูกสร้างมาให้มีกระบวนการที่ทำให้เกิดความฝันอยู่แล้ว เพราะความฝันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรานอนหลับได้

 

ยิ่งถ้ามีสิ่งที่ทำให้รู้สึกอัดอั้นตันใจ ความฝันสามารถช่วยให้เราได้ระบายถึงสิ่งนั้นออกมา ในรูปแบบของสัญลักษณ์ (symbolic) ซึ่งทำความเข้าใจได้ผ่านการแปลความหมายความฝัน

2. มุมมองของจิตวิเคราะห์ (psychoanalysis)

ความฝันเกิดจากสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจ เรื่องนี้ถูกค้นพบและศึกษาอย่างละเอียดโดยนักจิตวิเคราะห์ชื่อ ซิกมัน ฟรอยด์ (Sigmund Freud) เขาพบว่าความฝันเป็นประตูหรือสะพาน

 

ที่จะพาเราเข้าไปทำความเข้าใจกับจิตไร้สำนึก (unconscious) ซึ่งเป็นส่วนลึกในจิตใจที่ยากจะหยั่งถึง ไม่มีการรู้ตัว จากนั้นจะนำสิ่งที่อยู่ใน unconcious มาแปลความหมายเพื่อรักษาผู้ป่วย

 

ความฝัน เกิดจากอะไร?

ในมุมมองทางจิตวิทยา ความฝันเป็นตัวเชื่อมกับสิ่งที่เกิดขึ้น จากทฤษฎีจิตวิเคราะห์เกี่ยวกับกลไกของความฝัน คือ ความฝันจะเกิดขึ้นจาก 3 สาเหตุ ได้แก่

1. สภาพแวดล้อมตอนนอน

สภาพแวดล้อมตอนนอน ทำให้นอนหลับไม่สบายตัว รบกวนการนอนหลับ จึงทำให้เกิดความฝัน

2. ความเครียด

เมื่อมีเรื่องไม่สบายใจ อาจทำให้ฝันถึงเรื่องนั้น ซึ่งความฝันอาจเป็นภาพความกลัว เป็นจินตนาการ เกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน

3. ปมในจิตใจ

เพราะมีปมในจิตใจ ปมนั้นจึงแสดงออกทางความฝัน แต่ว่าปมนั้นจะไม่แสดงออกอย่างตรงไปตรงมา จะมีการบิดเบือนและแปลงภาพ ออกมาในลักษณะสัญลักษณ์ (symbolic)

 

ฝันถึงแฟนเก่า เพราะอะไร ?

ความฝันอาจมีภาพเหตุการณ์เก่า ๆ ทั้งดีและแย่ ซึ่งการฝันถึงแฟนเก่าทั้งที่ผ่านมานานแล้วนั้นสะท้อนถึงปมในจิตใจ บางคนฝันถึงเพราะมีปมในจิตใจ คิดถึง อยากเจอ อยากกลับมาคบกัน

 

ซึ่งการจะเข้าใจความฝันนั้นได้ต้องผ่านการแปลความหมายจากผู้เชี่ยวชาญ นอกจากการแปลความฝันจะทำให้เราเข้าใจความฝัน ปมในจิตใจ ยังทำให้เข้าใจตัวตนของบุคคลนั้นมากขึ้นด้วย

 

ซึ่งการแปลความฝันจะต้องเข้าใจประวัติ สภาพแวดล้อม ประสบการณ์ สิ่งที่แฝงอยู่ในจิตใจ ทุกอย่างจะประกอบรวมกัน การเข้าใจองค์ประกอบต่าง ๆ นี้ จะทำให้สามารถเข้าใจความฝันของตัวเองได้

 

ฝันถึงแฟนเก่า กระทบอย่างไร?

อาจทำให้นอนหลับไม่สนิท พักผ่อนไม่เพียงพอ เกิดการสะดุ้งตื่น เพราะความเจ็บปวด ความคาดหวัง ความโกรธ หรือมีภาพในความฝันที่มีทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เหตุการณ์ที่เราจินตนาการ

 

ฝันถึงแฟนเก่า แต่ไม่อยากฝันถึงแล้ว จัดการอย่างไร?

1. ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น

ต้องยอมรับก่อนว่าในช่วงที่ยังเจ็บปวดอยู่อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะจิตใจกำลังทำงาน แต่กระบวนการเหล่านี้จะรักษาตัวเองจากภายใน

2. เวลาจะช่วยเยียวยา

ความฝันจะหายไป เมื่อได้ระบายสิ่งลบ ๆ ที่ซ่อนอยู่ในจิตใจออกไปแล้ว ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาที่เหมาะสม

3. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ถ้าหนักถึงขั้นที่ว่า ตื่นมาแล้วความรู้สึกในฝันพ่วงมาด้วย หรือมีอาการทางกาย เช่น เหนื่อย หอบ หลอน

 

อยากมี deep sleep หลับลึก หลับสนิท ทำอย่างไร?

1. นอนให้เป็นเวลา

2. ดึงสติ โดยการลองฝึกลมหายใจ หรือ ลองจดบันทึกความฝันเท่าที่จำได้

3. หายใจเข้าหายใจออก ปล่อยตัวสบาย ๆ ทำตัวสบาย ๆ เพื่อให้ผ่อนคลาย อยู่ในสภาวะพร้อมนอนหลับ

4. พบผู้เชี่ยวชาญ ถ้าหากนอนไม่หลับเพราะเป็นโรคนอนไม่หลับหรือโรคเกี่ยวกับการนอนอื่น ๆ รีเช็คตัวเองได้จากการมีอาการผิดปกติมากกว่า 2 สัปดาห์ขึ้นไปแล้วไม่สามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง

 

ฝันถึงแฟนเก่า เกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่ถ้าฝันถึงแฟนเก่าจนส่งผลกระทบกับชีวิตประจำวัน อาจต้องเริ่มกลับมาดูแลเอาใจใส่ตัวเองให้มากขึ้น ขอให้มีความสุขในทุก ๆ วันนะคะ 🙂