Manipulate

Manipulate หยุดบงการฉันเสียที

เรื่องAdminAlljitblog

Manipulate

 

Manipulate

 

  • ควบคุมอีกฝ่ายเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง (Cambridge Dictionary)
  • ทางตรง คือ การบังคับ / ทางอ้อม คือ การตะล่อม
  • ใช้วิธีการต่าง ๆ (เช่น การโน้มน้าว การหลอกลวง หรืออื่น ๆ) เพื่อควบคุมให้อีกฝ่ายและสถานการณ์เป็นอย่างที่ต้องการ

 

 

 

ในความสัมพันธ์ มีหลากหลายรูปแบบ อาจจะอยู่ในรูปแบบของการโน้มน้าว เช่น สื่อสารว่าควรทำแบบนั้นแบบนี้เพราะ… 

หรืออาจจะอยู่ในรูปแบบของการหลอกลวง เช่น ถ้าไม่… จะมีปัญหา 1 2 3 

และในกรณีร้ายแรงอาจใช้การ Blackmail  เช่น ข่มขู่ว่าถ้าไม่…จะ… ปล่อยรูปภาพ ปล่อยวิดีโอ แฉให้เกิดความเสียหาย ซึ่งทั้งหมดทำไปเพื่อ… ครอบงำอีกฝ่าย

 

 

การกระทำที่ไม่ดี ไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นคำพูดที่หลอกหลวงคนอื่น ผลคือเราอยากได้

 

Advice for victim

  • สื่อสาร เพราะ Manipulator มีทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัว ถ้ารู้ตัว ถ้าเขาตั้งใจที่จะควบคุม เป็นผลมาจากหลายสาเหตุ อาจเป็นการเลี้ยงดู ประสบการณ์ ความต้องการ หรือปัจจัยอื่น ๆ ทำให้เขากลายเป็น Manipulator

 

  • ครอบครัว เพื่อน แฟน ถ้าไม่รู้ตัว การสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญ ให้สื่อสารว่า เรารู้สึก… กับ… พูดย้อนกลับเข้าหาตัวเอง เช่น เรารู้สึกเสียใจที่เธอ… เพราะถ้าพูดจี้ไปที่อีกฝ่าย เช่น ทำไมเธอทำแบบนี้ ทำไมเธอ… จะยิ่งทำให้อีกฝ่ายป้องกันตัวเอง ไม่รับฟัง ไม่ยอมรับ

 

  • การขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง ในกรณี Blackmail อาจจะต้องแจ้งตำรวจ แจ้งครอบครัว แจ้งคนรอบข้าง เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง

 

การ Manipulator สามารถใช้ในแง่ดีได้นะ เช่น แบบเราพูดโน้มน้าวให้อีกฝ่ายเปลี่ยนนิสัย เช่น แฟนเราทำนิสัยไม่ค่อยน่ารัก แต่เราก็โน้มน้าวให้เขาลองเปลี่ยนนิสัยดู

 

หรือการ manipulator เขาจะไม่ใช่วิธีการพูดตรง ๆ แต่จะเป็นการพูดอ้อม ๆ ออกคำสั่งแบบอ้อมๆให้้้อีกฝ่าย ทำตามโดยคนบงการไม่รู้สึกผิด หรือดูแย่ 

 

Advice for manipulator 

  • สิ่งสำคัญคือสำรวจตัวเองว่าพฤติกรรมอะไรที่ทำให้ความสัมพันธ์มีปัญหา

 

  • พูดคุยสื่อสารกับอีกฝ่ายเพื่อหาทางออกร่วมกัน

 

สุดท้ายแล้วเมื่อเรารู้ว่าอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ควรทำ ถ้าเราโดนทำบ้างเราก็ไม่พอใจ และรู้สึกไม่ดีเหมือนกัน 🙂