Safe Zone

เซฟโซนไม่ใช่สถานที่ แต่ Safe Zone คืออะไร? ไม่มีเซฟโซนของตัวเอง

เรื่องAdminAlljitblog

ไม่มี Safe Zone เป็นของตัวเอง ครอบครัวไม่ใช่เซฟโซน เพื่อนไม่ใช่เซฟโซน สัตว์เลี้ยงไม่ใช่เซฟโซน คำว่า เซฟโซน หมายถึงอะไร และจะทำอย่างไรในวันที่ขาดเซฟโซน

Safe Zone คืออะไร 

คือ พื้นที่หรือความรู้สึกที่ได้จากบุคคลหรือสถานที่นั้นๆ ที่ทำให้เรารู้สึกปลอดภัย รู้สึกคุ้นเคย สบายใจ Safe Zone อาจเป็นพื้นที่ที่เราได้เป็นตัวเองจริงๆ เป็นพื้นที่ที่ไม่มีการตัดสินจากบุคคลภายนอก

 

จากสายตาคนอื่นและไม่มีการต่อว่าตัวเอง เป็นพื้นที่ที่เรายอมรับตัวเองได้มากที่สุด แม้ว่าเราจะรู้สึกเชิงลบกับตัวเองก็ตาม

 

Safe Zone คือสถานที่อย่างเดียวหรือเปล่า

Safe Zone ไม่ใช่แค่สถานที่ แต่เป็นได้ทั้งบุคคลและสิ่งที่ทำให้เราได้รับความรู้สึกปลอดภัย เพียงแค่เราได้อยู่ใกล้กับคนนี้หรือสถานที่นี้ในบริเวณที่รับรู้ได้ก็ทำให้เราสบายใจได้ 

 

Safe Zone อาจจะไม่ใช่แค่สถานที่แต่เป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเซฟตัวเราเอง ที่เรารู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยง สถานที่ บุคคล ต่างเป็น

 

Safe Zone ให้เราได้ทั้งหมด เพราะเกิดจากความรู้สึกเราเองที่รู้สึกคุ้นเคย

 

เราจำเป็นต้องมี Safe Zone จริงหรือเปล่า ?

เราควรมี Safe Zone เพราะทุกคนต่างมีเซฟโซนมาตั้งแต่เกิดมา คือ ครอบครัวของเราเอง เพราะตั้งแต่เกิดมาเราต่างก็มีภัยคุกคาม และคนที่ทำให้เราสบายใจและคุ้นเคยก็คือครอบครัว

 

เป็นเหตุผลที่เรามีเซฟโซนเป็นของตัวเอง แม้ว่าจะไม่อยากมี

 

Safe Zone ของเราเปลี่ยนไปตามกาลเวลาได้ไหม

เปลี่ยนได้ตามกาลเวลา หากบุคคลนั้นเปลี่ยนไป ความเป็นเซฟโซนของเขาก็จะลดลงตามความรู้สึกเรา บางทีอาจจะหายไปเลยก็ได้

 

เซฟโซนของเราอาจจะเปลี่ยนไปเป็นคุณครู เพื่อน สถานที่หรือ สัตว์ สิ่งของ ต่างก็เป็นเซฟโซนของเราได้ หากมีความผูกพันกัน

ครอบครัวไม่ใช่ Safe Zone

ต้องทบทวนกับตัวเองกันก่อน การที่ครอบครัวไม่ใช่ Safe Zone ของเรา เราได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง เพราะบางทีเซฟโซนก็อาจจะเป็นบุคคลอื่น สถานที่อื่นๆ ได้

 

ลองยอมรับกับสภาพแวดล้อมครอบครัวและเข้าใจกับความรู้สึกตัวเองก่อน บางทีลองมองรอบข้างให้มากขึ้น อาจจะได้ Safe Zone ที่ดี คอยให้คำปรึกษาและแนะนำเราได้เช่นกัน ไม่จำเป็นต้องเป็นครอบครัวเสมอไป

 

หากเราทบทวนแล้วบางทีการที่ครอบครัวไม่ใช่ Safe Zone อาจจะไม่ใช่ปัญหาหลัก เราเองก็สามารถสร้างเซฟโซนให้ตัวเองได้ การปล่อยวางจากครอบครัวอาจจะทำให้เกิด Safe Zone สังคมใหม่ๆ กับเราได้

 

คนแปลกหน้าเป็น Safe Zone ได้ไหม

อาจเป็นไปได้แต่เป็นความรู้สึกชั่วคราว เซฟโซน มีระดับความสำคัญ แม้ว่าเราจะสร้างเซฟโซนเกราะป้องกันทางความรู้สึกก็อาจจะไม่สามารถช่วยเราได้ทั้งหมด

 

เนื่องจากสังคม สภาพแวดล้อม หรือปัจจัยต่างๆ สามารถทำให้ความรู้สึกเปลี่ยนไปได้

 

สังคม หรือ โซเชียลมีเดีย เป็น Safe Zone ได้จริงไหม?

สามารถเป็นได้แต่ไม่ทั้งหมด เนื่องจากสังคมโซเชียลมีเดีย มีทั้งคําวิพากษ์วิจารณ์ ไม่มีความเป็นส่วนตัว แม้ว่าเราจะสร้างตัวตนกี่ครั้ง ก็ยังคงเป็นพื้นที่สาธารณะ ที่ทุกคนสามารถตัดสินได้

 

Safe Zone ข้างเดียว คิดว่าเขาเป็น Safe Zone แต่เขาไม่ได้คิดเหมือนกันกับเรา..

ลองทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาก่อน เรามองว่าเขาเป็นเซฟโซน เพราะอะไร การเป็นเซฟโซนต่างต้องมีจุดกึ่งกลาง สิ่งที่เขาทำกับสิ่งที่เราได้รับอาจจะรู้สึกต่างกัน ทำให้คิดต่างกันได้

 

พื้นที่ส่วนตัว เหมือนกับ Safe Zone ไหม 

ไม่เหมือนกัน เพราะพื้นที่ส่วนตัวคือพื้นที่ที่เราอยู่กับตัวเอง มีมุมของเรา แต่อาจจะไม่ใช่จุดที่เราสบายใจก็ได้ Safe Zone คือพื้นที่ปลอดภัย อาจจะไม่ใช่สถานที่ แต่อยู่แล้วสบายใจ

 

Safe Zone อาจจะไม่ต้องมีความเป็นส่วนตัว เพราะต่างก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับบุคคลหนึ่งหรือสถานที่หนึ่ง และต้องมีคนอื่นเข้ามาอยู่ใน Safe Zone เราเสมอ แต่เราก็มีเซฟโซนเป็นพื้นที่ส่วนตัวได้เช่นกัน

 

หากไม่มี Safe Zone ทำอย่างไรดี ?

ลองเป็น Safe Zone ให้ตัวเองก่อน ความปลอดภัยเกิดได้จากตัวเราเองเช่นกัน หากเราชัดเจนกับตัวเอง เป็นตัวของตัวเองจะทำให้เรารู้สึกมั่นคงเข้มแข็งได้

 

การเริ่มจากตัวเราก่อนจะทำให้เราแยกความสัมพันธ์ได้ว่าความสัมพันธ์ไหน Toxic ความสัมพันธ์ไหน Healthy สามารถทำให้เราคัดคนที่เราเลือกที่จะเข้าหาได้

 

เพราะ Safe Zone อาจจะไม่ใช่แค่บุคคลแค่บุคคลเดียว แต่แบ่งแย่งตามความรู้สึกของเราเอง อาจจะไม่ใช่เซฟโซนมากที่สุด แต่ก็ทำให้เราผ่อนคลายได้เมื่ออยู่กับเขาหรือสถานที่นั้น