จิตวิทยาความ ขี้เกียจ เพราะอะไรเราถึงขี้เกียจ ผิดไหมหากเรารู้สึกขี้เกียจ

เรื่องAdminAlljitblog

เพราะอะไรเราถึง ขี้เกียจ ถ้าหากเราขี้เกียจผิดไหม ใคร ๆ ก็เคยเผชิญกับความขี้เกียจ บางคนขี้เกียจเรียน ขี้เกียจไปทำงานความรู้สึกขี้เกียจก็มักจะมาพร้อมกับความเหนื่อยเสมอ

ความรู้สึก ขี้เกียจ เกิดจากอะไร

เกิดได้จากหลายสาเหตุ 

  1. Laziness คือความเกียจคร้านแต่ไม่ได้มีการขาดแรงจูงใจ คนทั่วไปมักใช้คำนี้
  2. Apathy คือความเฉยชา ไม่แยแส แต่ทางนักจิตวิทยามักใช้คำว่า ขาดแรงจูงใจเชื่อมโยงกับภาวะซึมเศร้า
  3. ความรู้สึกขี้เกียจเกิดได้จากการที่ยึดติดความสบาย
  4. Low energy คือพลังงานต่ำ ไม่มีความกระตือรือร้น
  5. ขาดแรงจูงใจ มีแต่สิ่งที่ต้องทำ มีเป้าหมายแต่ไม่มีแรงจูงใจ
  6. Burn out ภาวะหมดไฟ

คนที่รู้สึก ขี้เกียจ ผิดไหม ?

เป็นคนขี้เกียจไม่ผิด เพียงแต่ต้องนึกถึงผลลัพธ์ที่ตามมา หากขี้เกียจแล้วขาดความรับผิดชอบก็ไม่สมควร ถ้าหากรู้สึกขี้เกียจแต่ยังคงรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองได้ก็ไม่ผิดเลย

 

ซึ่งสาเหตุของความขี้เกียจอาจมีหลายความรู้สึกซ่อนอยู่ บางครั้งความขี้เกียจไม่ใช่ปัญหาหลัก ลองค้นหาสาเหตุความรู้สึกที่เกิดขึ้นก่อนว่าเกิดจากอะไร การที่เราขี้เกียจจะมีปัญหาอย่างไรหรือเปล่า

 

เพื่อให้เราเห็นภาพปัญหาได้ชัดเจนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้

 

ความ ขี้เกียจ เป็นการมองในแง่ลบหรือเปล่า

อาจจะต้องให้ความยุติธรรมกับความขี้เกียจกันก่อน ความขี้เกียจเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้ทั่วไป เหมือนความรู้สึกหิว เหนื่อย ด้วยสังคมให้คุณค่ากับความขยันมากกว่า

 

จนลดคุณค่าของความขี้เกียจเพื่อให้เราไม่ควรรู้สึกขี้เกียจ แต่ความจริงเรามีความรู้สึกขี้เกียจได้ หากเราขี้เกียจแต่รับผิดชอบหน้าที่ตัวเองก็ไม่ใช่เรื่องที่ควรจะรู้สึกแย่เลย 

 

ตื่นสายเพราะเป็นคนขี้เกียจจริงหรือ ?

ตื่นสายไม่ใช่ความขี้เกียจ การตื่นสายอาจเพราะเราเหนื่อยล้าได้ การตื่นสายไม่ได้แปลว่าเราขี้เกียจไม่ควรตัดสินว่าการตื่นสายเป็นคนขี้เกียจ ทุกคนมีหน้าที่แตกต่างกัน อยู่ที่ตัวเราจัดการเวลาของเราได้ดีและรู้หน้าที่ตัวเอง

 

ไม่อยากขี้เกียจควรทำอย่างไร

เลือกที่จะใช้ชีวิตให้สดใส ไม่จมดิ่งอยู่กับความเหนื่อยมากเกินไปจนเกิดความรู้สึกขี้เกียจ ทบทวนกับตัวเองว่าความรู้สึกขี้เกียจเกิดขึ้นเพราะอะไร

 

แล้วเราแก้ไขจากต้นเหตุนั้นทีละนิดและปรับให้เกิดเป็นความมีวินัยต่อการใช้ชีวิต 

 

ขี้เกียจอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

ควรขี้เกียจแบบมีวินัย มีแบบแผนให้ตัวเอง ว่าเราควรทำอะไรก่อนในแต่ละวัน หากเราวางแผนแล้วอาจจะทำให้เราเห็นภาพว่าเรามีเวลาช่วงไหนและทำให้เรามีเวลาพักได้

 

หากเราทำงานเสร็จตรงตามตารางที่วางแผนไว้เรียบร้อยแล้ว เราก็อาจจะยืดหยุ่นได้ว่าเวลานี้เราพักขี้เกียจได้นะ ให้เวลาอยู่กับตัวเอง

 

ความรู้สึกขี้เกียจไม่ใช่เรื่องผิดเรามีความรู้สึกขี้เกียจเกิดขึ้นได้แต่เราก็ควรมีขอบเขตให้ตัวเองทำหน้าที่ของตัวเองเช่นกัน 😀