จิตวิทยาดูดวง รับมือความกังวลใจ เมื่อดวงไม่ดี

จิตวิทยาดูดวง รับมือความกังวลใจเมื่อ ดวงไม่ดี

เรื่องAdminAlljitblog

เคยไหม ? เวลาไปวัด เสี่ยงเซียมซี ว่า ดวงไม่ดี ทำให้รู้สึกแย่ จิตตก และเกิดความกังวลต่อสถานการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น

 

จนทำให้ไม่กล้าที่จะทำอะไรหรือไปไหน ถ้ารู้สึกจิตตกไปแล้วเราจะรับมืออย่างไร ? 

เซียมซีมีที่มายังไง ?

ภาษาไทย เซียมซี ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายไว้ว่า  “ใบทำนายโชคชะตาตาม ศาลเจ้าหรือวัด มีเลขหมายเทียบกับเลขหมายบนติ้วที่เสี่ยงได้”

 

ภาษาจีน  เซียม แปลว่า กระดาษแผ่นเล็กๆ ยาว ๆ  ซี แปลว่า บทกลอน  รวมกันเป็นคำว่า เซียมซี 

 

บางที่ก็บอกว่า เพี้ยนมาจากคำว่า เซียนซือ ที่แปลว่า ผู้ทรงอิทธิฤทธิ์หรือผู้ที่มีความสามารถเหนือมนุษย์ 

 

บางที่ก็บอกว่า เซียม หมายถึงไม้ติ้วเสี่ยงทาย ซี หมายถึง โคลงที่อยู่บนไม้ หากให้สรุปง่ายๆ เซียมซีก็เข้ามาจากประเทศจีน เป็นการทำนายอนาคตอย่างหนึ่งตามความเชื่อ 

 

เซียมซีเข้ามาในไทยได้อย่างไร? 

คาดการณ์ว่าเข้ามากับชาวจีนที่อพยพ ที่แรกน่าจะเป็นศาลเจ้าลิ้มกอเหนี่ยวในจังหวัดปัตตานี เป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในไทย สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2116 โดยเริ่มแรกเขียนเป็นภาษาจีน

 

หลักฐานกล่าวถึงการเสี่ยงเซียมซีในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 โดยมีผู้แปลจากภาษาจีนเป็นไทย คือ นายเปลี่ยน แซ่ส่อง และได้พิมพ์ถวายวัด

 

แต่ภายหลังมาทราบว่าวัดจำหน่ายแก่ผู้ที่เสี่ยงเซียมซี จึงได้เขียนไว้บนกระจกใส ให้ครบตามหมายเลขพยากรณ์ที่มีอยู่ 28 หมายเลข เพื่อผู้ที่มาเสี่ยงจะได้ไม่ต้องเสียทรัพย์

 

คำที่แปลออกมานั้นก็แปลเป็นคำกลอนที่สวยงาม และถูกส่งต่อมาเรื่อยๆ ผ่านกาลเวลา ผ่านการดัดแปลงตามยุคสมัยจนถึงทุกวันนี้ 

 

วิธีการเสี่ยงเซียมซี

1. ไหว้พระอธิฐานในสิ่งที่เราอยากรู้คำทำนาย

2. เสี่ยงทายเลขเซียมซี

3. อ่านคำทำนาย

4. นำม้ป๋วยขึ้นมาทำนายอีกครั้งว่า คำทำนายจากใบเซียมซีแม่นยำหรือไม่ สามารถนำกลับบ้านได้หรือไม่

 

 

อ่านคำทำนายยังไงให้ไม่รู้สึกแย่ ดูดวงยังไงไม่ให้จิตตกเมื่อ ดวงไม่ดี 

1. เชื่อมั่นในตัวเอง

2. มีวิจารณญาณ

3. ตัดสิ่งกังวลใจออกไป

4. หันหน้าหาความสบายใจ

 

 

หากรู้สึกแย่เมื่อ ดวงไม่ดี ?

1. ระบุความคิดที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

2. ยอมรับความคิดที่ไม่ต้องการนั้น

3. ลองทำสมาธิ

4. เปลี่ยนมุมมองและโฟกัสกับสิ่งที่ positive

 

ที่มา:

ดูดวงเซียมซีเสี่ยงทาย เสี่ยงอย่างไรให้ถูกต้อง ผลออกมาแม่นเป๊ะ!

เซียมซี ที่มาและความหมายที่ซ่อนอยู่

เสี่ยงเซียมซีกันทำไม ลองแล้วแม่นจริงไหม

10 Tips to Take Charge of Your Mindset and Control Your Thoughts