ปรึกษาใครดีเวลาเครียด นักจิตวิทยา เพื่อน หรือ Life Coach

ปรึกษาใครดีเวลาเครียด ?

เรื่องAdminAlljitblog

ปรึกษาใครดีเวลาเครียด เศร้า หรือความรู้สึกทางลบอื่น ๆ ทางเลือกมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการหันหน้าเข้าหา คนใกล้ตัว หรือ ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อน vs นักจิตวิทยา vs Life coach

 

มีวิธีการให้คำปรึกษาที่แตกต่างกันอย่างไร มาพูดคุย Alljit x คุณวันเฉลิม คงคาหลวง นักจิตวิทยาการปรึกษา

 

ปรึกษาใครดีเวลาเครียด? ตัวเลือกแรก = เพื่อน ?

ปรึกษาใครดีเวลาเครียด เพื่อนคือตัวเลือกแรก ๆ  เพราะเราจะได้ความสบายใจ ความสนิทใจ แต่บางครั้งอาจผิวเผิน เนื่องจากความซับซ้อนในปัญหาที่มีนั้น

 

เพื่อนอาจไม่สามารถเจาะลึกลงไป หรือโฟกัส และเข้าใจปัญหาได้อย่างแท้จริง  แต่หากเพื่อนมีความสามารถในการให้คำปรึกษาก็อาจจะทำให้เราเข้าใจปัญหาได้ 

 

 

การคุยกับ นักจิตวิทยา เหมือนกับการได้คุยกับเพื่อนคนหนึ่ง ? 

 

แต่การคุยกับนักจิตวิทยายังไงก็ต้องต่างจากการคุยกับเพื่อน เพราะ นักจิตวิทยา ต้องพูดคุยให้เห็นถึงโครงสร้างของปัญหา และเห็นถึงความเชื่อมโยงภายในจิตใจ

 

และสะท้อนโครงสร้างของปัญหาที่เกิดขึ้นในตัวเราได้อย่างลึกซึ้ง   นี่จึงเป็นความแตกต่างที่การปรึกษาเพื่อนอาจให้ไม่ได้ 

 

 

ปรึกษาใครดีเวลาเครียด ? คุยกับ  Life Coach ได้ไหม ? 

 

อีกบริบทหนึ่งที่น่าสนใจ คือ Life Coach จะทำหน้าที่พาผู้รับริการไปสู่การบรรลุเป้าหมาย โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

 

ไม่ได้มีหน้าที่บำบัดหรือรักษา ตามข้อกำหนดในใบอนุญาติประกอบวิชาชีพที่เขียนไว้ในต่างประเทศ

 

แต่บางครั้งเมืองไทยอาจจะยังขาดภาพที่ชัดเจนในความหมายของ  เช่น เมื่อเราเจอใครซักคนที่พูดคำคมได้  จะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับเราได้ 

 

แต่การที่เราเข้าใจสิ่งหนึ่งเราจะมีความสามารในการช่วยเหลือหรือให้คำปรึกษา จนบางครั้งเราเกิดความเข้าใจกันไปว่า   Life Coach แก้ไขปัญหาชีวิตได้ 

 

 

การให้คำปรึกษาตามแบบฉบับ นักจิตวิทยา มีจุดเด่นอย่างไร ? 

 

นักจิตวิทยา สามารถทำหลายกระบวนการได้ภายในเวลาเดียวกันได้ เช่น ในขณะที่ร่างกายและสายตามองผู้รับคำปรึกษา หูก็รับฟัง สมองประมวลผล ตีความรวมถึงคิดถึงภาพล่วงหน้าว่า 

 

เราควรจะจัดการสถานการณ์ตรงหน้านี้อย่างไรดี ต่อเนื่องด้วยการวิเคราะห์ และตีความต่อไปด้วยว่า ถ้าจัดการด้วยวิธีดังนี้ ผู้รับคำปรึกษาจะได้รับอะไรกลับไป โดยที่ทักษะเหล่านี้ต้องไม่กระทบต่อผู้เข้ารับคำปรึกษา

 

 

Related Posts