รู้จักตัวเอง

รู้จักตัวเอง ช่วยให้เราเข้าใจตัวเอง ผ่านมุมนักจิตวิทยา

เรื่องAdminAlljitblog

ในหนึ่งวันเราใช้เวลากับสิ่งรอบตัวมากมาย แต่คนที่เราไม่ได้ให้เวลาเลยคือตัวของเราเอง เรารู้จักตัวเอง ดีพอหรือยัง? มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับ  “ รู้จักตัวเอง

 

ผ่านมุมมองของนักจิตวิทยากับรายการพูดคุย Alljit X คุณวันเฉลิม คงคาหลวง นักจิตวิทยาการปรึกษา 🙂

 

เราจะ รู้จักตัวเอง ไปเพื่ออะไร ? 

เรารู้จักแล้วได้อะไรกลับมา สิ่งสำคัญที่สุดของการเป็นมนุษย์คือต้องรู้ว่าเราต้องการอะไร การที่เรารู้จักตัวเองจะทำให้เราเจอความต้องการของตัวเอง ตอบสนองความต้องการของตัวเองได้อย่างถูกต้อง 

 

ข้อดีของการ รู้จักตัวเอง

ในหลายช่วงชีวิต มีเส้นทางที่เราตัองตัดสินใจ แต่การตัดสินใจ ต้องมาพร้อมกับการที่เรารู้จักตัวเอง ถ้าเรารู้จักตัวเองจะทำให้เราตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้น 

  • ทำให้เรามีความกระตือรือร้นมากขึ้น ส่งเสริมการยอมรับ และส่งเสริมการพัฒนาตนเองในเชิงบวก 
  • รู้จักตัวเองทำให้เรามองเห็นสิ่งต่าง ๆ จากมุมมองของผู้อื่น ฝึกการควบคุมตนเอง ทำงานอย่างสร้างสรรค์ และสัมผัสความภาคภูมิใจในตนเองและงานของเรา รวมถึงการเห็นคุณค่าในตนเองได้ดียิ่งขึ้น
  • มีความสามารถในการตัดสินใจทำสิ่งต่าง ๆ ได้ง่ายมากขึ้น
  • ทำงานได้ดีมากขึ้น สื่อสารได้ดีมากขึ้น เพราะเมื่อเรารู้จักตัวเองจะทำให้ความมั่นใจ ของเราเพิ่มขึ้นไปด้วย

 

แบบทดสอบทำให้เรารู้จักตัวเองได้จริงไหม ?  

แบบทดสอบลักษณะนิสัย mbti ทำให้สามารถรู้จักตัวเองได้จริงแต่มีเงื่อนไขของตัวแบบทดสอบ เราต้องทำแบบทดสอบที่เป็นตัวของแบบทดสอบจริง ๆ และมีนักจิตวิทยา ผู้เชี่ยวชาญ ที่คอยดูแลระหว่างการทำแบบทดสอบไปพร้อม ๆ กับเรา

 

ซึ่งเมื่อเราทำแบบทดสอบที่มีตามอินเทอร์เน็ตเอง การทำแบบทดสอบสามารถเปลี่ยนไปได้เพราะความ Bias ของเราในการทำแบบทดสอบ ซึ่งการทำทดสอบแต่ละครั้งจะสะท้อนจุดเด่นในช่วงนั้น ๆ ในปัจจุบันที่เราทำกับอนาคตผลจะมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เสมอ

 

 

เรารู้จักตัวเองมากน้อยไหน?

รู้จักตัวเองแค่ไหนเริ่มต้นได้จากการตั้งคำถามกับตัวเองจากเรื่องเล็กน้อยไปสู่เรื่องใหญ่ ๆ ได้ เช่น

คุณต้องการอะไร

คุณคิดอะไร

จุดเด่น

จุดด้อย

จุดแข็ง

จุดอ่อน

พอรู้ความต้องการชีวิตจะง่ายขึ้น ถ้าเราตอบคำถามในสิ่งที่เราอยากรู้ในเรื่องเล็ก ๆ ได้ ก็จะตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตของเรา 

 

 

การเลี้ยงดูมีผลไหม?

ถ้าครอบครัวส่งเสริมให้ลูกมีทักษะในการตัดสินใจ การตั้งคำถาม ไม่ปิดกั้นทางความรู้สึก จะสามารถทำให้เด็กรู้จักตัวเอง มีความกล้าในการตัดสินใจ 

 

 

ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร

  • ถามคนรอบตัว ในวันที่เราไม่รู้จักตัวเอง
  • ลองทบทวนว่าเราขาดหายอะไรไปบ้าง