passion

อยากมี Passion แล้ว Passion ในทางจิตวิทยามีความหมายอย่างไร?

เรื่องAdminAlljitblog

Passion ในทางจิตวิทยาหมายความว่าอย่างไร จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันมากแค่ไหน

 

เมื่อเรามี Passion ที่แตกต่างไปจากค่านิยมของสังคม จะรับมือกับความรู้สึกกดดันที่ตามมาอย่างไร

 

passion

 

Passion คือ . .

การที่คน ๆ นึงมีความชื่นชอบจนเอาเวลาและพลังงานไปทุ่มเทกับสิ่งนั้น Passion ในแต่ละคนจะมีลักษณะความรู้สึกที่ต่างกัน บางคนชื่นชอบมากมีความสุขกับสิ่งที่ได้ทำ

 

บางคนไม่ได้ชอบแต่ถ้ามีเวลาก็แบ่งมาทำเป็นแรงจูงใจที่ทำให้สบายใจ แต่บางคนเวลาที่ทำสิ่งนั้นก็จะหลุมหลงถ้าไม่ได้ทำจะไม่มีความสุขเลย

 

หรืออีกรูปแบบเป็น Passion ที่สังคมกำหนดมา ถ้าไม่ได้ทำจะรู้สึกไม่มีความสุข

 

เช่น Passion ที่สังคมนำมาเป็นบรรทัดฐานว่าต้องประสบความสำเร็จขั้นไหน มีเงินเก็บกี่บาทถึงเรียกว่าประสบความสำเร็จ

ไม่มี Passion แปลกไหม . . .

มนุษย์ดำรงชีวิตแบบมีเป้าหมายเป็นพื้นฐานกันอยู่แล้ว แต่เป้าหมายที่เรามีไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นหมายที่ต้องเป็นรูปธรรมในเชิงที่สังคมกำหนด บริบทของสังคมพยายามเข้ามากำหนดเรา

 

ถ้าอยากมีความสุขต้องทำแบบนั้นแบบนี้ ต้องการยอมรับจากสังคมทำให้เรามี Passion ที่ทำร้ายตัวเอง เป้าหมายก็เปรียบเสมือนกับดาบสองคม

 

Passion กลับมาทำร้ายตัวเอง

ลองถามตัวเองว่าจริง ๆ แล้วตัวเราต้องการอะไร สิ่งที่เราต้องการที่แท้จริง ระหว่างเดินไปแบบมีความสุข กับเดินไปแบบห่อเหี่ยวรอให้สำเร็จ หากถ้าเราคิดว่าเรากำลังหลงทางอยู่ ไม่มีคำว่า หลงทาง เพราะนั้นคือการเลือกที่ดีที่สุดแล้ว ณ วินาทีนั้น

 

 

หมด Passion ในชีวิต 

สาเหตุที่เราหมด Passion บางครั้งอาจจะเกิดจากบริบทเปลี่ยน การเรียนรู้เปลี่ยนค้นพบว่าเราควรไปอีกทางมากกว่าทางเดิม หรือบางครั้ง Passion อาจจะไม่ได้หายไป แต่เราแค่เหนื่อยลองให้เวลาตัวเองได้พักก่อน