เกลียดตัวเอง

เกลียดตัวเอง ไม่พอใจในตัวเอง ไม่ชอบตัวเอง กับนักจิตวิทยา

เรื่องAdminAlljitblog

เกลียดตัวเอง ไม่ชอบตัวเอง สาเหตุมาจากอะไร? ถ้าอยากกลับมารู้สึกดี ๆ กับตัวเองอีกครั้งเราจะทำได้ไหม ถ้าความรู้สึกลบกับตัวเองได้เกิดขึ้นแล้ว . .

 

 

 

เกลียดตัวเอง กับ ไม่ชอบตัวเอง เหมือนกันไหม ? 

ความรู้สึก เกลียดตัวเองและไม่ชอบตัวเอง เป็นเหตุเป็นผลที่ส่งผลต่อกันได้ เวลาที่เราไม่ชอบตัวเอง อารมณ์ ความรู้สึกเหมือนเราไม่ชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง พอเราไม่ชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็พัฒนาไปเป็นความรู้สึกเกลียดได้

 

เกลียดตัวเอง เป็นเรื่องปกติไหม ?

ทุก ๆ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ เพราะสุดท้ายแล้วเราเป็นมนุษย์ มนุษย์จะต้องมีอารมณ์ มีความรู้สึก แต่ถ้าความรู้สึกเกลียดเริ่มส่งผลกระทบกับตัวเราอันนี้อาจจะเกิดเป็นความผิดปกติบางอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเรา 

 

ถ้าเราเกลียดตัวเองมาก ๆ จะเสี่ยงเป็นภาวะทางจิตไหม ? 

ถ้าเกิดขึ้นกับเรามานานกลายเป็นความรุนแรงที่เราไม่สามารถจัดการได้ อะไรที่มากเกินไป น้อยเกินไป สุดท้ายก็ส่งผลกับเราที่อาจจะพัฒนากลายเป็นภาวะทางจิตได้ เช่น โรคซึมเศร้า,Imposter syndrome

 

จุดเริ่มต้นของ “ความรู้สึกเกลียดตัวเอง”

เกลียดตัวเองคือเสียงที่อยู่ข้างในที่คอยตำหนิเรา เราอาจจะต้องกลับไปตั้งคำถามว่า เสียงที่เกิดขึ้นมาในการเกลียดตัวเองของเรา เกิดมาจากอะไร เรามองตัวเองแย่กว่าความเป็นจริงที่เราควรจะมองหรือเปล่า

 

เรามีภาพลักษณ์ในการจำตัวเองว่าเราแย่ เราไม่ดีหรือเปล่า พอเรามีภาพลักษณ์แบบนั้นอาจจะกลายเป็นความรู้สึกเกลียดตัวเอง

 

รู้จักตัวเอง

ถ้าเรารู้จักตัวเอง รู้วิธีตรวจสอบเสียงที่คอยตำหนิ คอยด่า คอยว่า ถ้าเราตรวจสอบได้เราจะเห็นภาพตัวเองได้สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นได้มากขึ้น ความรู้สึกเหล่านั้นอาจจะไม่ได้หายไปแต่คงไม่ได้เข้ามาทำร้ายเรา จนทำให้ตัวเองแย่ลง

 

ภูมิใจในตัวเอง กลับมาชอบตัวเอง เริ่มต้นอย่างไรดี?

“คนอื่นภูมิใจไม่ได้แปลว่าเราภูมิใจเพราะเป็นสิ่งที่เราไม่ได้อยากทำ”

 

อย่าเอาความภูมิใจในตัวเองไปแขวนไว้ที่คนอื่น เพราะจะกลายเป็นเราทำเพื่อคนอื่นไม่ได้ทำเพื่อตัวเองคนหลาย ๆ คนมักจะทำให้ความภูมิใจมันกว้าง แต่ถ้าเราเปลี่ยนโดยการทำทีละเล็กละน้อย

 

ทำให้เป็นเป้าหมายทีละอย่าง หัดชื่นชมสิ่งที่อยู่ระหว่างทางก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดความภูมิใจได้ ลองหาสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เป็นเรื่องดี ๆ ของตัวเอง เช่น เราเป็นคนมีความรับผิดชอบ ความใจเย็น ความคิดรอบคอบ

 

ถ้าเรามองเห็นว่าไม่มีใครแย่ทั้งหมดและไม่มีใครดีทั้งหมด อาจจะไม่ใช่อะไรที่ยิ่งใหญ่แต่เป็นสิ่งดี ๆ ในตัวเราที่ทำให้เราภูมิใจได้เหมือนกัน 😀