เรียนออนไลน์

เครียด เรียนออนไลน์ ไม่รู้เรื่อง ตามคนอื่นไม่ทัน จัดการความคิดอย่างไร

เรื่องAdminAlljitblog

ในยุค Covid 19 แบบนี้การเรียนการสอนถูกเปลี่ยนมาเป็นออนไลน์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ เวลาที่ เรียนออนไลน์ หลายคนเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเรียนไม่ทันเพื่อน ไม่สามารถเข้าใจในบทเรียนตรงนั้นได้

 

ซึ่งจริง ๆ แล้วอาจจะไม่ใช่แค่วัยเรียนที่กำลังเผชิญกับปัญหาของการไม่เข้าใจในบทเรียนตรงนั้น ในวัยทำงานก็อาจจะกำลังเผชิญกับปัญหาเหล่านั้นเช่นเดียวกัน แต่ความเครียดในเด็กวัยเรียนที่เกิดขึ้น

 

Alljit X รัชดาภรณ์ นักจิตวิทยาคลินิก มีวิธีบางอย่างมาแนะนำเพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้เพื่อที่จะได้มีการเรียนการสอนบางอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจจะช่วยให้ลดความเครียดลงและสามารถเรียนได้ทันเพื่อนมากยิ่งขึ้น  

เรียนออนไลน์

การเรียนออนไลน์เข้ามามีอิทธิพลทำให้เราเรียนไม่รู้เรื่องหรือไม่สามารถ Focus กับสิ่งที่อาจารย์สอนในโลกออนไลน์ได้ดี เท่ากับการนั่งเรียนต่อหน้าอาจารย์หรืออยู่ในชั้นเรียนจริง ๆ

 

การเรียนออนไลน์ทำให้เราไม่สามารถจดจ่อและคงสมาธิได้ดี หลุดเนื้อหาตรงนั้นหลุดประเด็นตรงนี้ บางทีเรียนออนไลน์อยู่บนที่นอนก็จะรู้สึกว่าเรียนไปนอนหลับไป หรือสไลด์มือถือตามไปด้วยในขณะที่เรียนหนังสืออยู่

 

ซึ่งเชื่อว่าหลายคนก็คงทำพฤติกรรมเช่นนี้ในการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์…

 

เมื่อเราไม่จดจ่อกับการเรียนออนไลน์ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เรียนไม่ทันเพื่อน เรียนไม่ไหวรู้สึกเพื่อนไปไกลมากแล้วแต่เรายังอยู่ที่เดิม คงเป็นคำที่ใครหลาย ๆ คนกำลังคร่ำครวญกับตัวเอง ณ ปัจจุบัน จนเกิดเป็นความเครียดจนทำให้รู้ถ้าไม่อยากเรียนแล้ว

 

ซึ่งความเครียดที่เกิดขึ้นเพราะการเรียนออนไลน์บางทีผู้ปกครองหลายคนก็จะเหนื่อยตามมาด้วย 

 

วิธีที่สามารถเอาไปปรับใช้เพื่อช่วยลดความเครียดและเรียนได้ทันเพื่อนมากยิ่งขึ้น

เคล็ดลับที่ 1 เตรียมแผนการล่วงหน้า

เตรียมแผนการเอาไว้ล่วงหน้าสำหรับการเรียนออนไลน์ที่เราอาจจะไม่คาดฝัน เช่น อุปกรณ์ติดขัด Internetไม่ดี ความหนาแน่นของจำนวนผู้ใช้งานต่าง ๆ หรืออะไรก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกไม่คุ้นเคยกับการใช้อุปกรณ์ออนไลน์

 

ถ้าเราได้เตรียมตัวเตรียมแผนการล่วงหน้า ในการที่จะจัดการกับบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้น หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นก็จะทำให้ตัวเราเองลดความกังวล เมื่อเราไม่ต้องไปโฟกัสกับความขัดข้องที่อยู่ตรงนั้น

 

ก็จะทำให้ตัวเราเองเข้าใจในการเรียนได้ดีมากยิ่งขึ้น ไม่ต้องเปลืองพลังงานในการจัดการปัญหาในขณะที่เพื่อนคนอื่นกำลังนั่งเรียนอยู่ 

เคล็ดลับที่ 2 สรุปเนื้อหา

แบ่งย่อยเนื้อหาที่เยอะมาก ๆ ออกมาหรือสรุปเนื้อหาการเรียน เพื่อให้เราสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาง่ายมากขึ้น ขณะที่เราเรียนอาจจะไม่สามารถจดเนื้อหาตามทันได้ทั้งหมด

 

แต่การที่เราแบ่งย่อยเนื้อหาและจดสรุปหัวข้อมาได้อาจจะช่วยดึงหัวข้อที่เป็นประเด็นสำคัญของเรื่องนั้นได้ หลังจากที่เราเรียนเสร็จแล้วก็สามารถอ่านเพิ่มเติมหรือไปทำความเข้าใจเพิ่มเติมกับเนื้อหา หรือประเด็นตรงนั้นที่เราไม่สามารถจดจ่อในขณะที่เรียนออนไลน์ได้

 

ซึ่งจะช่วยให้เราเรียนทันเพื่อนในชั้นเรียนเดียวกันด้วย…

เคล็ดลับที่ 3 สร้างบรรยากาศในการเรียน

สร้างบรรยากาศในการเรียนให้พร้อม บรรยากาศเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก ถ้าบรรยากาศไม่เอื้ออำนวยหรือเอื้ออำนวยไปในทิศทางที่ควร ก็จะทำให้ตัวเราเองไม่สามารถจดจ่อ หรือดึงความสนใจในการเรียนการสอนได้ดีด้วย

 

เพราะเราจะรู้สึกว่ามีอะไรให้ทำมากกว่าการเรียนที่อยู่ตรงหน้าตอนนี้

 

ถ้าเราต้องเรียนแต่เราเรียนอยู่บนที่นอน สิ่งที่เราจะเลือกทำอย่างแรกคือ ‘นอน’ การสร้างบรรยากาศก็ต้องจัดให้เหมาะสมทั้งแสง สี เสียง กลิ่นต่าง ๆ ควรอยู่ในบริบทที่เหมาะสมด้วย แล้วจะได้รู้สึกว่านี่คือบรรยากาศของการเรียนหนังสือจริง ๆ 

เคล็ดลับที่ 4 ไขข้อสงสัย

ถ้ารู้สึกว่าเรียนไม่ทันเพื่อน ไม่สามารถทำความเข้าใจเนื้อหานั้นได้เลย ให้เราถามในส่วนที่เราไม่เข้าใจหรือกำลังสงสัยอยู่อย่างชัดเจนกับอาจารย์ ครูผู้สอน หรือถามเพื่อนคนอื่น ๆ

 

แต่ก่อนที่เราจะไปถามคนอื่นได้นั้นเราต้องชัดเจนกับตัวเองก่อนว่าไม่เข้าใจหรือกำลังสับสนประเด็นไหนอยู่

 

การขอความช่วยเหลือเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดและเป็นวิธีการที่ดีที่สุด ที่จะทำให้เราเข้าใจเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วโดยที่เราไม่ต้องอ่านเองด้วยซ้ำ

 

เพราะมีคนอธิบายให้เราฟังอีกครั้งหนึ่งเวลาที่เราฟังเรื่องเดิมซ้ำ ๆ 1-2 ครั้ง หรือ 3 ครั้ง ขึ้นไปบางทีก็จะทำให้เราจดจำได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วย 

เคล็ดลับที่ 5 ใช้สื่อออนไลน์หรืออินเตอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์

การใช้สื่อออนไลน์หรืออินเตอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์มากกว่าการที่เราเอามาใช้เรียนออนไลน์ ถ้าเราชัดเจนกับตัวเองว่าวันนั้นเราเรียนอะไร เราไม่เข้าใจตรงไหน ก็สามารถนำคำถามเหล่านั้นเสิร์ชหาใน Google ก็จะหาคำตอบให้ได้ค่อนข้างหลากหลาย

 

การค้นหาความรู้ในอินเตอร์เน็ตนอกจากการเอามาเล่นโซเชียล ก็ยังเป็นอีกวิธีการเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้เราสามารถเข้าใจเนื้อหาในชั้นเรียนได้มากขึ้นด้วย มากไปกว่านั้นบางทีใน Google สามารถทำให้เราเข้าใจบทเรียนได้มากกว่าที่เราเรียนในชั้นเรียนด้วยซ้ำไป

 

โลกทุกวันนี้ไปไกลมากมีการเรียนการสอนทุกอย่างในโลกของเรา ไม่ว่าจะเป็น Google,Youtube ซึ่งเราควรเอาประโยชน์ตรงนี้มาสร้างเป็นองค์ความรู้ให้กับตัวเราเอง ในวันที่เรารู้สึกว่าเครียดเพราะเราเรียนตามคนอื่นไม่ทันจริง ๆ

 

ยุคแบบนี้ควรจะใช้ประโยชน์จาก Internet ให้เป็นประโยชน์ และเป็นช่วงที่เราจะต้องปรับตัวกันมาก ๆ เลย ไม่ใช่แค่ตัวเด็ก ๆ ที่กำลังเรียนออนไลน์ คุณครูแต่ละท่านก็คงปรับตัวในการสอนออนไลน์ให้เข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน

 

ดังนั้นทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกัน ทั้งตัวอาจารย์เองครูผู้สอนเองรวมไปถึงตัวเราเองก็ต้องปรับจูนร่วมกันด้วย แล้วเราจะค่อย ๆ ก้าวผ่านจุดนี้ไปด้วยกันนะคะ

Related Posts