ไม่มั่นใจตัวเองในที่ทำงาน

ไม่มั่นใจตัวเองในที่ทำงาน รู้สึกตัวเองไม่เก่งพอ

เรื่องAdminAlljitblog

ความรู้สึก ไม่มั่นใจตัวเองในที่ทำงาน ไม่กล้าตัดสินใจในการทำงาน ทำให้เรารู้สึกแย่กับตัวเอง เวลามองดูคนอื่นที่เขามีความมั่นใจกล้าตัดสินใจยิ่งทำให้เราด้อยค่าประสิทธิภาพในการทำงานของตัวเองทุกที

 

หรือว่าเรายังดีไม่พอนะ? ไม่กล้าที่จะตัดสินใจจริง ๆ จัง ๆ แบบนี้เราควรทำอย่างไรให้กลายเป็นคนกล้าตัดสินใจ

 

ความรู้สึกไม่มั่นใจตัวเองในที่ทำงานทั้งที่จริงแล้ว เราอาจจะเก่งกว่าที่เราคิด เกิดจากอะไรได้บ้าง . .

สารบัญ

“Low-self esteem”

Low-self esteem จนทำให้เกิดความไม่มั่นใจในตนเองในหลาย ๆ ด้าน คิดว่าตัวเองไม่เก่ง เก่งไม่พอไม่มีความมั่นใจในการทำงานเลย ไม่กล้าทำอะไรจนไม่กล้าที่จะให้ตัวเราเองต้องมีความเสี่ยง

 

ในการทำงาน ไม่กล้าเสนอไอเดียใหม่ ๆ เพราะกลัวว่ามันยังดีไม่พอ หรือไม่มั่นใจที่จะพูดออกไป ไม่กล้าออกจาก comfort zone ของตัวเอง เพราะการก้าวไปมากกว่านี้ มันเกินความมั่นใจของเราเองไปแล้ว 

“กลัวความผิดพลาดจนไม่กล้าทำอะไร”

ถ้าไม่กล้าทำอะไรก็จะไม่ได้มีความก้าวหน้าอะไรเลย กลัวผิดพลาดจนไม่กล้าลองทำอะไรใหม่ ๆ ไม่กล้าออกมาจาก comfort zone คนที่มีความกังวล ความกลัวว่าจะทำอะไรผิดพลาด

 

 

Atelophobia?

Atelophobia คือโรคกังวลอย่างหนึ่ง คนที่เป็นมักกังวลว่าจะทำอะไรผิดพลาด กลัวที่จะทำอะไรพลาดไป ทำได้ไม่ดีพอ กลัวความล้มเหลวและมักทำให้ตัวเองไม่กล้าที่จะทำอะไรในชีวิต

 

คนที่มีภาวะนี้มักจะคิดถึงความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง จนบางครั้งทำให้ไม่กล้าที่จะลงมือทำอะไรเลย

 

 

ความไม่มั่นใจตัวเองเริ่มต้นมาจากอะไร?

หลัก ๆ เลยมาจากการเลี้ยงดูของครอบครัวในวัยเด็ก จากทฤษฎีบุคลิกภาพของอีริคสัน ที่มีพัฒนาการตามลำดับช่วงวัยทั้งหมด 8 ขึ้น ซึ่งการที่คนคนนึงเติบโตขึ้นมาจะมีความมั่นใจหรือไม่มีความมั่นใจจะอยู่ใน 3 ขั้นแรก 

ขั้นที่ 1 ความไว้วางใจหรือความไม่ไว้วางใจ (Trust VS Mistrust) 

 

ในช่วงปีแรกของชีวิต ถ้าเด็กได้รับความรักความอบอุ่น ความเอาใจใส่จากพ่อแม่ เด็กจะพัฒนาความรู้สึกไว้วางใจคนอื่น แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าเด็กไม่ได้รับในสิ่งที่เขาต้องการ เด็กจะเกิดความสงสัย ความกลัว

 

และความไม่ไว้วางใจคนอื่น เด็กจะเริ่มมีความกลัวตั้งแต่ขั้นนี้เลย

ขั้นที่ 2 ความเป็นตัวของตัวเองหรือความสงสัย (Autonomy VS Doubt & Shame)

 

ในช่วงขวบปีที่ 2 ถ้าเด็กได้มีโอกาสสำรวจและลงมือตามความอยากรู้อยากเห็น ความสามารถของตัวเอง เด็กก็จะพัฒนาความเป็นตัวของตัวเอง รู้จักควบคุมตนเอง แต่ถ้าเด็กถูกขัดขวางหรือไม่มีโอกาส

 

เขาจะเกิดความไม่กล้าทำสิ่งใด เกิดความสงสัยในความสามารถของตัวเอง เกิดความคิดว่าตัวเองไม่มีความสามารถ

ขั้นที่ 3 ความคิดริเริ่ม หรือความสำนึกผิด (Initiative VS Guilt)

 

ในช่วง 3-5 ขวบ ถ้ามีการกระตุ้นให้เด็กได้แสดงความสามารถอย่างมีเป้าหมาย และทิศทางที่แน่นอน เด็กก็จะพัฒนาการมีความคิดริเริ่ม แต่ถ้าเด็กถูกตำหนิ ถูกห้ามก็จะรู้สึกผิดหวัง

 

รู้สึกกลัวว่าตัวเองจะทำอะไรผิด ๆ ลงไป ไม่กล้าตัดสินใจ

 

สามขั้นแรกนี้จะส่งผลต่อเด็กให้เติบโตมามีบุคลิกภาพยังไงบ้าง การมีความมั่นใจหรือไม่มั่นใจ มีความกลัวหรือความกล้า ก็อยู่ที่พิ้นฐานการเลี้ยงดูของครอบครัว

 

ไม่มั่นใจตัวเองในที่ทำงาน ทำอย่างไร?

1. เชื่อในตัวเอง

ต้องมีความเชื่อมั่นและยอมรับในความสามารถของตัวเอง ให้เชื่อเสมอว่าเราสามารถทำได้ ฝึกความมั่นใจให้ตัวเอง

2. คิดบวก (Positive Thinking)

ปรับทัศนคติของตัวเอง ลองคิดว่าเราเองก็มีความสามารถ เราเองก็มีความเก่งในแบบของเราเองและให้มองความผิดพลาดเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราได้เกิดการเรียนรู้ เราต้องกล้าลองทำอะไรใหม่ ๆ ดูบ้าง

3. เพิ่มทักษะสร้างความมั่นใจ (Self -Confidence)

ลองค้นหาสิ่งที่ตัวเองถนัด สิ่งที่ทำแล้วมีความสุข ลองใช้ช่วงนั้นเวลาอยู่กับตัวเอง จะช่วยให้รู้สึกว่าตัวเราก็มีความสามารถมีสิ่งดี ๆ ไม่ได้ด้อยไปกว่าใคร หรืออาจจะไปลงเรียนหรือศึกษาสิ่งใหม่ ๆ เพิ่มเติมเพื่อเป็นการอัพสกิลตัวเอง

4. ตั้งเป้าหมายให้ตัวเอง

ลองตั้งเป้าหมายให้กับตัวเอง และเตือนตัวเองว่าจะต้องไปถึงเป้าหมายของเราให้ได้

 

ผลกระทบของการ ไม่มั่นใจตัวเองในที่ทำงาน

1. ติดอยู่แต่ใน Comfort Zone

ไม่กล้าลองสิ่งใหม่ ๆ ทำให้ไม่กล้าทำสิ่งใหม่ ๆ ที่ท้าทาย ไม่เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง และอาจจะทำให้พลาดโอกาสในการเติบโตด้านการงาน

2. ขาดโอกาสในการเติบโต

เมื่อขาดความมั่นใจและยึดติดอยู่กับ Comfort Zone จะทำให้ขาดโอกาสในการเติบโตด้านหน้าที่การงาน 

 

คนทุกคนมีจุดเด่นของตัวเองในรูปแบบที่แตกต่างกันไป อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเพราะจะทำให้เสียความมั่นใจได้  ถ้าเราอยากพัฒนาตัวเองอยากมีความก้าวหน้าในการทำงาน

 

เราก็ต้องสร้างความมั่นใจให้ตัวเอง เราต้องมีความมั่นใจว่าเราทำได้ ให้ลองทำดูก่อนเราอาจจะทำได้ดีกว่าที่คิดก็ได้และเราทุกคนก็มีความเก่งในตัวเอง

 

 

“No Body Perfect ทุกคนต่างมีจุดเด่นจุดด้อยในตัวเอง”