ความคิดถึง

คิดถึงอย่างไรให้มีความสุข แม้บางครั้ง ‘ความคิดถึง’ ก็ทำให้เราทรมานใจ

เรื่องAdminAlljitblog

ความคิดถึง เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  ไม่ว่าเราจะคิดถึงบ้าน คิดถึงเพื่อน คิดถึงแฟน หรือแม้แต่สิ่งของ สถานที่ วันนี้มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับ ความคิดถึง ผ่านมุมมองของนักจิตวิทยา

 

นิยามของ ความคิดถึง

ความคิดถึงคือ ความต้องการอย่างแรงกล้า ต่อสิงใดสิ่งหนึ่ง หรือ บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่อยู่ไกล ไม่สามารถเข้าหา หรือไม่ได้รับการตอบสนองจากสิ่งนั้น 

 

ความคิดถึงมาจากไหน 

ความคิดถึงมาจากการตอบสนองทั่วไปต่อการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นเมื่อเราอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านของชีวิต เช่น การเติบโตเป็นผู้ใหญ่, วันเกษียณ ,การย้ายถิ่นฐาน หรือแม้แต่การเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยี เป็นต้น 

 

ความคิดถึงมักเกิดจากอารมณ์เชิงลบเป็นหลัก แต่โดยทั่วไปความคิดถึงมาพร้อมกับรสชาติที่หวานหอมและขมขื่น เนื่องจากเราไม่สามารถสัมผัสช่วงเวลาที่คิดถึงได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

คิดถึงอย่างไรให้มีความสุข 

การคิดถึงโดยไม่เป็นทุกข์ นั่นขึ้นอยู่กับตัวบุคคลว่าจะสามารถกำกับตัวเองได้มากน้อยเพียงใด เพราะการคิดถึงนั่นก็อาจจะไม่ได้ทำให้ทุกอย่างแย่ลงเสมอไป

 

และอาจจะต้องมีความรู้สึกเช่นนี้บ้าง เพื่อให้เราได้เห็นคุณค่า หรือสะท้อนให้ชีวิตได้เห็นอะไรบ้างอย่าง

 

ประโยชน์ของความคิดถึง

1. ความคิดถึงสามารถพาเราออกจากความเจ็บปวด หรือความว่างเปล่าได้ในช่วงเวลาหนึ่ง

2. พาชีวิตให้มีสีสัน

3. มองเห็นมุมมองที่หลากหลายในชีวิต

 

ความคิดถึงเกิดขึ้นได้ช่วงเวลาไหนบ้าง 

ความคิดถึงเกิดขึ้นเป็นช่วง ๆ เวลา หากความคิดถึงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอาจจะต้องเข้าพบคุณหมอ เพราะอาจจะมีอาการของจิตเวชบางประการเกิดขึ้น 

 

คิดถึงจนเป็นทุกข์ทำอย่างไร

สิ่งแรกที่ทำได้ คือ ทำความเข้าใจความทุกข์ที่เกิดขึ้น ว่าเกิดจากอะไร มีความรู้สึกใดซ่อนอยู่ เมื่อเข้าใจแล้วให้เราเข้าไปจัดการกับความรู้สึก มากกว่าจัดการกับสภาวะคิดถึงที่เกิดขึ้น  

 

คิดถึง และ นึกถึง ต่างกันอย่างไร 

นึกถึง คือ การใช้สมองเพียงอย่างเดียวในความคิดนั้น แต่ความคิดถึง จะใช้ทั้งใจ และความรู้สึกร่วมด้วยในความคิดนั้น