ความลังเล

ความลังเล เลือกไม่ได้ ตัดสินใจไม่ถูก

เรื่องAdminAlljitblog

สาเหตุของ ความลังเล เกิดจากความกังวลต่อผลลัพธ์ในสิ่งที่เลือก เหมือนกับการสอบ
บางครั้งการมีข้อมูลไม่มากพอก็ทำให้ลังเลที่จะตอบ แต่ถ้าเรามีข้อมูลที่ชัดเจนก็สามารถเลือกได้อย่างมั่นใจ

 

ความลังเล

ประสบการณ์ส่งผลต่อทักษะการตัดสินใจ

การเติบโต วิธีการเลี้ยงดูในวัยเด็ก มีผลต่อการตัดสินใจ หากเราเติบโตมาแบบที่ผู้ใหญ่สอนให้เราเชื่อว่าควรเลือกอะไร

 

ทำแบบไหนถึงจะดีกว่า การมีคนเลือกและตัดสินใจแทนก็ทำให้เราไม่รู้ว่าแบบไหนถึงจะดีกับเรามากกว่า ไม่รู้วิธีวิเคราะห์การตัดสินใจ

 

 

ความลังเลมีผลทำให้ไม่รู้จักความต้องการของตัวเอง

ความลังเลควบคุมได้ยาก เพราะเกิดจากความไม่ชัดเจนกับตัวเอง อาจทำให้เราไม่รู้ความต้องการของตัวเอง แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่รู้ความต้องการของตัวเองเลย 

 

ต้องฝึกชัดเจนกับความต้องการของตัวเอง การสื่อสารกับตัวเองให้เข้าใจว่าตัวเองต้องการอะไร ฝึกคุยกับตัวเอง ถามตัวเองว่าต้องการอะไรก็เป็นสิ่งสำคัญต่อการตัดสินใจ

 

 

ความลังเล กับ ความโลเล แตกต่างกันหรือไม่

ความลังเลเหมือนเรามีตัวเลือกให้เราได้เลือก แต่ความโลเลคือการที่เราไม่มีตัวเลือกหรือยังไม่แน่ชัดเจนกับตัวเองว่าคืออะไร

 

เป็นคำที่ใช้ร่วมกันได้ในบางครั้ง แต่ก็มีความหมายที่แตกต่างกัน

 

 

ข้อดีของความลังเล

ทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้นมักมีข้อดีเสมอ ไม่ว่าจะรู้สึกอะไรก็เป็นประโยชน์กับตัวเองได้ ความลังเลก็อาจมีข้อดีได้เช่นกัน

 

การที่เราลังเลก็เหมือนทำให้เรามีความรอบคอบและละเอียดต่อการตัดสินใจมากขึ้น ความลังเลก็สร้างมุมมองได้หลากหลายมุม

 

ความลังเลทำให้เราได้หยุดคิด ซึ่งเรานำช่วงเวลาที่ลังเลมาทบทวนได้ว่าสิ่งไหนคุ้มค่ากับเราจริง ๆ

 

ไม่ว่าอารมณ์ทางบวกหรือทางลบก็เป็นประโยชน์ต่อเราเสมอ การที่เราลังเล หยุดคิดให้ช้าลงอาจทำให้เจอกับทางเลือกที่ดีและคุ้มค่ากับตัวเองได้

 

ความลังเลในความสัมพันธ์

บางครั้งที่เราเริ่มคิดว่าควรเลิกหรือไปต่อดีกว่า ก็ทำให้มีเวลาได้ทบทวนความรู้สึกของตัวเอง

 

ลองนำความลังเลตรงนี้มาทบทวนก่อนได้ ว่าทางเลือกไหนที่มีผลดีกับเราจริงๆ

 

การที่คนอื่นตัดสินใจแทนเราว่าแบบนี้ดีกว่า ก็ไม่ได้หมายความว่าอีกทางเลือกจะไม่ดีกับเรา

ความลังเลส่งผลต่อความรัก

เมื่อมีความลังเลในความสัมพันธ์แสดงว่าเรารู้สึกไม่มั่นคงกับความสัมพันธ์ของตัวเอง

 

หากเกิดความลังเลในความสัมพันธ์ก็บ่งบอกได้ว่ามีปัญหาบางอย่างที่ไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ของเรา 

 

จัดการกับความลังเลด้วยการเริ่มต้นค้นหาสาเหตุของความลังเล ว่าเกิดจากอะไรที่ทำให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัย ลังเลในความสัมพันธ์นี้ 

 

 

รับมือกับความผิดหวังจากการตัดสินใจผิดพลาด

เราผิดพลาดเป็นเรื่องปกติ ก่อนที่จะถูกเราก็เคยผิดพลาดมาก่อน อาจลองยอมรับในสิ่งที่เราตัดสินใจ

 

การตัดสินมาจากการที่เราได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดกับตัวเองแล้วจริงๆ แม้ว่าจะมีความผิดพลาด

 

ต่ก็เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ในความผิดพลาดก็ทำให้เรามีประสบการณ์มากขึ้น เพื่อที่จะใช้ชีวิตต่อไปในวันข้างหน้า