เกรดไม่ใช่ตัวตัดสิน

เกรด ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต ผลสอบไม่ใช่ทุกอย่าง

เรื่องAdminAlljitblog

ความสำเร็จในการเรียนวัดจากอะไร ใช่ เกรด หรือเปล่าที่เป็นตัวชี้วัด ทำไมผลสอบแย่เราถึงโดนพ่อแม่ดุทั้ง ๆ ที่เราก็พยายามอย่างสุดความสามารถแล้ว

 

Alljit ร่วมกับคุณกวินทิพย์ จันทนิยม นักจิตวิทยาการปรึกษา ที่จะพาคุณมาทำความเข้าใจกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่วัยรุ่นต้องพบเจอ และเรียนรู้วิธีรับมือในมุมมองของนักจิตวิทยา

ผลการเรียน การสอบ หรือเกรด ของสังคมไทย สังคมการทำงานในปัจจุบันมักจะเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จ ยิ่งใครที่ได้เกรด หรือเกียรตินิยมมักจะได้รับโอกาสที่ดีในการทำงานมากกว่า

 

ได้รับโอกาสที่เราจะไปต่อยอดในเรื่องอื่น ๆ มากกว่า แต่นั้นคือความเป็นจริงที่เราต้องยอมรับว่าการที่เราได้เกรดที่ดีนั้นมาจากความพยายามในการที่เราเรียน

 

แต่ไม่ใช่ว่าคนที่ไม่ได้เกรดที่ดีจะไม่พยายามหรือตั้งใจแต่เพราะความพยายาม หรือความสามารถของแต่ละคนไม่เท่ากันด้วย 

เกรด สามารถใช้ตัดสินคนได้ไหม?

เกรดไม่ใช่ตัวติดสินคน คนเราถนัดไม่เหมือนกัน คนที่ได้เกรดมากกว่า 3 อาจจะชอบการเรียนในวิชานั้น ๆ หรือสาขานั้น ๆ

 

ส่วนคนที่ได้เกรดต่ำกว่า 3 อาจจะไม่ได้ชอบวิชาหรือสาขานี้ แต่จำเป็นต้องเรียนก็เป็นได้ เขาอาจจะไปถนัดในด้านอื่นมากกว่า คนเรานั้นมีความเก่งคนละแบบ เก่งกันคนละด้าน

 

สังคมชอบใช้เกรดมาเป็นตัวตัดสินแต่ละบุคคลมากกว่าความสามารถจริง ๆ ที่เค้าถนัด สังคมตั้งบรรทัดฐานขึ้นมาว่าคนเกรดสูง ๆ คือคนดี คนเก่ง ส่วนคนเกรดไม่สูงคือคนไม่เก่ง คนไม่พยายาม ไม่เอาไหน

 

แต่สมัยนี้ ณ ปัจจุบันนี้ โลกมันเปลี่ยนไปแล้ว… มุมมองของสังคมก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง เปิดใจรับกับคนที่เกรดไม่สูงมากขึ้น ไม่ได้มองแค่เกรดแล้ว แต่มองที่ความสามารถของบุคคลนั้น ๆ มากกว่า 

พ่อแม่ผู้ปกครองกดดันมีวิธีแก้ไขอย่างไรได้บ้าง?

1. พ่อแม่ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าลูกชอบอะไร 

ทำความเข้าใจว่าลูกชอบอะไร ถนัดด้านไหน อยากเรียนด้านไหนและควรส่งเสริมลูกในด้านที่ลูกชอบ เพราะเมื่อเด็กได้ทำอะไรที่าชอบ เขาจะมีความสุขในสิ่งที่ได้ทำและสิ่งนั้นจะออกมาดีเอง

2. พ่อแม่ไม่ควรกดดันลูกจนเกินไป 

การกดดันมากเกินไปจะทำให้ลูกเครียดและไม่มีความสุข ควรให้กำลังใจลูกมากกว่า ส่วนในด้านของเด็กนั้นควรหาสิ่งที่ตัวเองชอบและถนัดจริง ๆ ให้เจอ และทำสิ่งนั้นให้ดีไม่ต้องไปกดดันกับตัวเองมากเกินไป

 

ทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ถึงแม้จะเรียนไม่เก่ง แค่เราหาความถนัดของตัวเองเจอเราก็สามารถประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราถนัดได้

เจอกับคนที่มาบอกว่า ทำไมได้เกรดเท่านี้เอง เรียนไม่เก่งเลย ทำอย่างไร?

ไม่ต้องไปสนใจ เราเรียนไม่เก่งแต่เราถนัดด้านอื่น หรืออาจจะบอกคนนั้นไปเลยว่าเราอาจจะไม่ถนัดในสายด้านวิชาการ แต่เราถนัดในด้านอื่น ๆ และจะทำในสิ่งที่เราถนัดให้ดีที่สุด

 

ไม่ควรตัดสินเราที่เกรดอย่างเดียว ถ้าคนที่เข้าใจเขาก็จะรับฟังเหตุและผลในส่วนตรงนี้ แต่ถ้าคนไม่เข้าใจยังไงเค้าก็คงไม่เปิดใจรับฟังเหตุผลอยู่ดี

 

เกรดไม่ใช่ตัวบ่งบอกว่าเราเก่งหรือไม่เก่ง เราดีหรือไม่ดี แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ตั้งใจ หรือไม่พยายาม ลองทำให้มันเต็มที่ในแบบของเรา

 

แต่ถ้าผลมันออกมาแล้วคนอื่นไม่พอใจก็เป็นเรื่องของคนอื่น ให้เป็นที่พึ่งพอใจของตัวก็พอแล้ว  เราทุกคนล้วนมีความชอบและความสามารถที่แตกต่างกัน

Related Posts