Toxic

Toxic People คืออะไร? รับมือเมื่อคนใกล้ตัวเป็นคน Toxic

เรื่องAdminAlljitblog

เจาะประเด็น Toxic People คืออะไร? เรากลายเป็นคน Toxic เองไหมในความสัมพันธ์ 

 

 

 

Toxic คืออะไร แบบไหนที่เรียกว่า Toxic?

Toxic ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยไม่อ้างอิงถึงจิตวิทยาแปลว่า ‘เป็นพิษ’ ซึ่งพออะไรที่เป็นพิษอาจถูกตีความได้ว่าเป็น พฤติกรรม แนวคิด

 

ที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ สังคมโดยรวม คนใกล้ตัวรอบ ๆ เรา ทำให้พวกเขาเกิดความรู้สึกไม่ดี ไม่สบายใจที่จะอยู่กับกันกับเรา

 

เรา Toxic ไหมแบบไหนที่เรียกว่า Toxic?

บางครั้งเราเผลอทำพฤติกรรมที่วู่วามโดยที่ไม่ได้ทันคิด ส่งผลให้คนรอบข้างเสียใจ โกรธ แต่ถ้าเราทำลงไปแล้วเราสามารถแก้ไขได้โดยการตั้งคำถามกับตัวเอง

 

คำนึงถึงคนอื่น เดินเข้าไปพูดคุยถึงการกระทำ ขอโทษถึงพฤติกรรมที่เราทำไปก็จะสามารถปรับเปลี่ยนผลลัพธ์ที่คนอื่นมองว่าเรา Toxic ได้

 

หรืออาจตั้งข้อสงสัยกับตัวเองว่าที่คนอื่นเริ่มหายไปจากชีวิตเราเป็นเพราะเราหรือคนอื่นไม่เข้ากับเรา กลับมาทบทวนตัวเอง ขอ Feedback จากคนรอบข้างที่มองพฤติกรรมเรามาตลอด

 

ถ้าคนนั้นมองว่าเรามีนิสัยที่ Toxic คนใกล้ตัวเราบอกแบบนั้น ลองกลับมารีเชคตัวเองแล้วแก้ไข

 

Stage of Change ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนเราเป็นคนที่ดีขึ้น

การปรับเปลี่ยนนิสัย พฤติกรรม ให้ดียิ่งขึ้น ที่เราสามารถนำมาปรับใช้กับตัวของเราได้

 1. Precontemplation (ระยะเมินเฉย) ระยะแรก ๆ ที่เรามักจะมองไม่เห็นปัญหาของตัวเราเอง ว่าสิ่งที่เราทำลงไปได้ส่งผลกระทบกับใครหรือเปล่า?
 2. Comtemplation (ระยะลังเล) ระยะที่เริ่มมองเห็นปัญหา ผลกระทบในอนาคตถึงพฤติกรรม แต่ยังไม่ลงมือแก้ไข
 3. Preparation (ระยะเตรียมการ) ระยะที่เริ่มหาวิธีแก้ไขปัญหา
 4. Action (ระยะลงมือ) ระยะที่เริ่มลงมือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสิ่งที่คิดว่าจะทำให้ผลลัพธ์ดีขึ้นได้
 5. Maintenance (ระยะคงที่) ระยะที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจนเกิดเป็นความเคยชินแล้ว โดยการปรับเปลี่ยนต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

 

Toxic มีจุดกำเนิดไหม?

 • พฤติกรรมการเลี้ยงดูมีผลมาก ๆ
 • ประสบการณ์ที่เจอมาทำให้กลายเป็นคน Toxic ได้
 • ความเชื่อที่คิดว่าเราเคยถูกปฏิบัติไม่ดีมาเราเลยต้องทำแบบนั้นใส่คนอื่นบ้าง

 

Toxic มีแยกประเภทไหม? 

 • Narcissist กลุ่มคนหลงตัวเอง มองว่าตัวเองดีกว่าคนอื่น ใช้ความเชื่อว่าตัวเองอยู่เหนือคนอื่น เช่น เชื่อว่าตัวเองเก่ง มีสถานะทางการเงินที่ดีกว่า ทำให้ทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเพราะความเชื่อแบบนั้น 
 • Manipulate ชอบควบคุมคนอื่น ให้เป็นไปตามที่ตัวเองต้องการ การเสี้ยม ห้คนที่ถูกควบคุมไม่สามารถควบคุมตัวเองได้
 • Gaslighting การทำให้เราเกิดความสับสนว่าเราเป็นคนผิดในความสัมพันธ์
 • Abuse ด่าทอ ทำร้ายร่างกาย ล่วงละเมิด

 

รับมือกับคน Toxic ใกล้ตัว

 • อะไรที่ยอมได้ยอมอะไรที่ยอมไม่ได้อย่าไปยอม เช่น ความสัมพันธ์ที่ล้ำเส้นไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง เพื่อน หรือแฟน
 • หาคนที่ช่วยซัพพอร์ตความคิดของเรา โดยที่เราต้องไปบอกเล่าให้ที่พร้อมซัพพอร์ตเราโดยตัดอคติ และความเห็นส่วนตัวออก
 • พบผู้เชี่ยวชาญถ้าความ Toxic ที่เจอเกินที่เราจะรับไหว

 

สิ่งสุดท้ายเมื่อเราเจอกับความ Toxic จนเรารับมือไม่ไหว อยากให้มองหาคนที่พร้อมจะรับฟังเรา ถ้าหากคนใกล้ตัวไม่มีใครที่พร้อมจะรับฟัง

 

หรือคนใกล้ตัวที่เป็น Toxic สำหรับเรา อยากให้ลองไปพบผู้เชี่ยวชาญ เพื่อแก้ไขสิ่งที่มากระทบกับตัวของเราเอง  🙂