ความคาดหวัง

‘ ความคาดหวัง ‘ จากคนสำคัญ อาจจะกำลังทำร้ายจิตใจของอีกคนอยู่

เรื่องAdminAlljitblog

เชื่อว่าทุกคนต้องแบก ความคาดหวัง ที่มาจากครอบครัว ที่คาดหวังอยากให้เราประสบความสำเร็จเมื่อเติบโต อยากให้เราเป็นแบบนั้นแบบนี้ แต่สิ่งที่พวกเขาคาดหวังก็กลับมาทำร้ายเราโดยที่ครอบครัวไม่ได้รับรู้ถึงความเจ็บปวดที่เราแบกไว้

 

บทความนี้ Alljit Podcast X รัชดาภรณ์ ศรีวิลัย นักจิตวิทยาคลินิก พูดคุยทุกประเด็นในเรื่องสุขภาพใจ 

ความคาดหวัง จากครอบครัว

ความคาดหวังบางทีมันทำให้เราทั้งสุขทั้งเศร้าในเวลาเดียวกันเลย และความคาดหวังที่มาจากครอบครัว คนใกล้ชิดของเรา ความคาดหวังของคนรุ่นก่อนหรือว่าของผู้ใหญ่กับเด็กในยุค ปัจจุบันเป็นความคาดหวังที่ค่อนข้างสวนทางกัน

 

ความคาดหวังของเราและเขาไม่ไปในทิศทางเดียวกันเลยจนทำให้เราเก็บความคาดหวังมาทำร้ายตัวเราเอง…

 

ความคาดหวัง มันสร้างเป็นแรงกดดันได้ทั้งฝังที่เป็นแรงจูงใจให้เราอยากจะพัฒนาตัวเองและแรงกดดันที่ทำให้ถดถอยศักยภาพของเราต่ำลง

ทำความเข้าใจกันทั้งสองฝ่าย

ความคาดหวังของคนรุ่นก่อนหรือว่าของผู้ใหญ่กับเด็กในยุคปัจจุบันเป็นความคาดหวังที่ค่อนข้างสวนทางกันไม่ค่อยมีอะไรที่ไปในทิศทางเดียวกันมากเท่าไหร่

 

เด็กยุคปัจจุบันจะเริ่มมีความคิดใหม่ ๆ ได้ด้วยตัวของ กล้าคิด กล้าทำ สามารถแสดงออกถึงความเป็นตัวเอง เป็นเด็กในยุคที่ตรงมาแต่โลกออนไลน์แล้วก็มีการเข้าถึงสื่อโซเชี่ยลต่าง ๆ

 

แต่พอย้อนกลับดูแบบนี้แล้วจริง ๆ เด็กในยุคปัจจุบันเขาอยู่ภายใต้ความทุกข์ใจเหมือนกัน เพราะว่าในขณะที่เขาค่อย ๆ โตขึ้นเขาค่อย ๆ พัฒนาขึ้นมาในยุคของดิจิตอล

 

แต่ในขณะเดียวกันครอบครัวหรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าตัวเค้าเองจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง

 

หรือว่ารู้สึกว่าต้องเข้าถึงสื่อออนไลน์ให้เขาได้มีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอะไรที่มันแตกต่างไปจากเมื่อก่อน สิ่งเหล่านี้มันสร้างความทุกข์ใจให้ใครหลาย ๆ คนได้เหมือนกันมากไปกว่านั้นเวลาที่เรามองกลับไป

 

เรามีสิทธิ์ที่จะคิดเรามีสิทธิ์ที่จะแสดงออกในเรื่องของความคิดเห็นแต่ในขณะเดียวกันคนในครอบครัวไม่ได้คิดแบบนั้นเหมือนเรา 

 

มันก็เกิดเป็นความความทุกข์ใจให้เราได้เหมือนกันทำให้ตัวเราเองบางทีกลับมาย้อนคิดดูว่า

เราไม่มีค่าไม่มีปากไม่มีเสียงที่จะพูดอะไรที่เป็นความต้องการของตัวเองเลยหรือเปล่า?

บางทีความกดดันและความรู้สึกเหล่านี้มันก็ทำให้เด็กหลาย ๆ คนตามมาด้วยสุขภาพจิตที่มันแย่ลงไปด้วย ดังนั้น จากความคาดหวังของคนรุ่นเก่าว่าให้เราพยายามลำบากในตอนนี้เราจะได้สบายในวันหลัง

 

แล้วคำว่าสบายในวันหลังตรงนั้นน่ะมันเป็นหน้าตายังไง?

 

ทำไมจะต้องลำบากในรูปแบบนั้น? เด็กในยุคปัจจุบันคำหล่อหลอมอาจจะไม่ได้ช่วยเขาประสบความสำเร็จในชีวิตได้

 

เพราะฉะนั้น วิธีการที่จะทำให้ความทุกข์ใจที่มันเกิดจากความคาดหวังที่มันไม่ค่อยลดน้อยลงได้มันอาจจะต้องเป็นการปรับกันทั้ง 2 ฝั่งคือมุมมองความแตกต่างของ Generation ฝั่งคู่ผู้ใหญ่กับฝังเด็กในยุคปัจจุบัน

 

มันอาจจะต้องทำความเข้าใจกันเพื่อลดความคาดหวังให้เหลือแค่ความหวังดี ที่มีต่อกันในครอบครัว บางทีผู้ปกครอง อาจจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องของสังคมและก็โลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

Related Posts