ความสุขที่ไม่ต้องตามหา

ความสุขที่ไม่ต้องตามหา โอบกอดความสุขและทุกข์ในเวลาเดียวกัน

เรื่องAdminAlljitblog

ความสุขที่ไม่ต้องตามหา มีอยู่จริงไหม?

ความสุขที่ไม่ต้องตามหา 

ความสุขคืออะไร 

การใช้ความรู้สึกของตัวเองให้นิยามว่า “สิ่งไหนเป็นความสุขของตัวเอง”

 

หากเราเจอความรู้สึกที่ตอบกับตัวเองได้ว่านี่แหละความสุข ไม่ต้องฟังคำนิยามของคนอื่นหรือ หาความหมาย เพราะเรามีความสุขของเราแตกต่างกัน 

 

ความสุขต้องตามหาไหม 

ขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งเป้าหมายความสุขไว้อย่างไร เช่น ความรัก ความฝัน การใช้ชีวิต เป็นต้น  คนที่วิ่งตามหาความสุข อาจเกิดจากการหาความสุขของตัวเองไม่เจอ

 

หรือเอาความสุขของตัวเองไปตั้งไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่ไม่ได้ใกล้เคียงกับตัวเอง เช่น  ความฝันของคนอื่น ความต้องการของคนอื่น 

 

ความสุขเกิดขึ้นได้อย่างไร 

ความสุขเริ่มจากวัยเด็กในตอนที่มี พ่อแม่ หรือครอบครัวอยู่เคียงข้าง เพราระครอบครัวให้ความรู้สึกความปลอดภัย, ตอบสนองทางด้านร่างกาย

 

เช่น อาหาร หรือ ยา เมื่อได้รับ เราจะรู้สึกมีความสุข เพราะเรานั้นปลอดภัย เรานั้นสามารถอยู่รอดได้ แต่เมื่อเราโตขึ้น เราจะรู้สึกได้ว่า โลกไม่ได้ให้ทุกอย่างตามที่เราต้องการ และเราจะเจอกับความทุกข์ 

 

ซึ่งเรียกว่า Reality testing ตามทฏษฎีจิตวิเคราะห์ มนุษย์ที่ผ่านประสบการณ์ในวัยเด็กได้ดี ก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า Secondary Process Thinking

 

คือ กระบวนการคิดที่มีการความคิดของการยับยั้งช่างใจได้ รู้จักการรอคอย  ส่วนในบางคนที่ขาดการยับยั้งช่างใจ หากต้องการสิ่งใดก็จะต้องได้รับการตอบสนองทันทีจึงจะพอใจ เรียกว่า  Primary Process Thinking  

 

ฉะนั้นจากที่คุณวันเฉลิมกล่าวมา ความสุขมี 2 แบบ คือ 

  1. สุขแบบระยะสั้น 
  2. ความสุขระยะยาว 

 

นี่เป็นพื้นฐานทางอารมณ์ที่เกิดขึ้น และถูกสั่งสมประสบการณ์ทางอารมณ์มาเรื่อย ๆ ทำให้ใจเรารู้ได้ว่าสิ่งไหนที่เป็นความสุขสำหรับเรา 

 

ในกรณีที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ เราจะรู้สึกเคว้งคว้างในช่วงแรก แต่หากมีใครซักคนมาดูแลแทนพ่อแม่ ให้ความสัมพันธ์ที่เหมือนกัน จะสามารถสร้างความรู้สึกผูกพันธ์ขึ้นมาได้ 

 

ฉะนั้นพื้นฐานความสุขเกิดขึ้นจากพื้นฐานความสัมพันธ์ที่มีกับครอบครัว

 

พยายามตามหาความสุข จนเกิดความทุกข์แก้ไขอย่างไร 

เราต้องรู้ว่าเราแสวงหาความสุขนั้นเพราะอะไร  สิ่งที่เราแสวงหาในวันนี้เป็นสิ่งที่เราขาดในอดีตใช่หรอไม่  เมื่อเรารู้คำตอบแล้ว

 

ให้เราถามตัวเองอีกครั้งว่ายังอยากได้สิ่งนั้นอยู่ไหม และถามตัวเองอีกครั้งในวันนี้ว่าเราอยากได้อะไร 

 

ความสุขโดยไม่ต้องตามหาทำได้อย่างไร

1. ถามตัวเองว่าเราอยากมีความสุขไปเพื่ออะไร

มนุษย์เป็นสิ่งที่มีความต้องการ และเราแค่ตอบสนองความต้องการนั้น ตราบใดที่เรายังหาความต้องการของตัวเองไม่เจอ เป็นเรื่องที่อยากมากที่เราสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ขึ้นมา และมีความสุข 

 

Happinese Guite ทำไมมีความสุขแล้วรู้สึกผิด 

1. มีความสุขแล้วเกิดความรู้สึกผิดตามมา 

อาจจะเกิดจากการที่เราไปแสวงหาความสุขแบบผิดวิธี เช่น one night stand เมื่อความสุขหมดไป ความรู้สึกผิดก็ตามมา 

2. มีความรู้สึกผิดแฝงมาในความสุข

เช่น แฟนพาไปทานข้าว แต่รู้่สึกผิดที่แฟนต้องมาจ่ายเงินให้เรา 

 

สาเหตุ 

  • โครงสร้างของบุคลิกภาพ เกิดจาก พ่อแม่สร้างเงื่อนไขต่อความรัก ให้กับเราในวัยเด็ก เช่น ลูกต้องเรียนให้เก่ง ถึงจะได้รับของเล่น เมื่อมีเงื่อนไขเราจึงไม่สามารถรับและมีความสุขกับของเล่นได้เต็มที่ 

 

โอบกอดทั้งความสุขและความทุกข์ ทำได้อย่างไร 

การโอบกอดความรู้สึกนั้น เราต้องทราบว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นความรู้สึกอะไร เช่น วันนี้เราเศร้าจังเลย ในความเศร้านั้นมีความผิดหวังอยู่

 

แล้วพอเราผิดหวังแล้วเรารู้สึกอย่างไรต่อ นี่เป็นสิ่งสำคัญ หากยอมรับความรู้สึกได้ เราจะโอบกอดความรู้สึกของเราได้เอง 

 

ความสุขที่ไม่ต้องตามหาอยู่ที่ไหน 

คำตอบคือ “อยู่ที่ตัวเราเอง”  อยู่ที่เราจะกำหนดอะไรเป็นความสุขของเรา การวิ่งตามหาอาจจะต้องหาไปเรื่อย ๆ

 

เช่น ต้องหาแฟนเพิ่ม หาเพื่อนเพิ่ม  ตามใจคนอื่นเพิ่ม หรือ ใช้เวลาของตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของคนรอบข้าง  

 

Related Posts