ถูกปฎิเสธจากสังคม

ถูกปฏิเสธจากสังคม รู้สึกตัวคนเดียว

เรื่องAdminAlljitblog

ถูกปฏิเสธจากสังคม หรือการโดนแบน เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทุกช่วงวัย
เหตุการณ์ที่มีคนรอบข้างเรามองว่าเราแตกต่างจากเขา มีมุมมองความคิดไม่เหมือนกัน ทำให้เราถูกปฏิเสธออกจากสังคม

ถูกปฎิเสธจากสังคม

 

Social rejection และ Social pain แตกต่างกันอย่างไร

Social rejection คือ การถูกปฏิเสธจากสังคมที่มีกลุ่มคนหนึ่งกลุ่มดึงเราออกจากสังคมของเขา

Social pain คือ ความเจ็บปวดทางสังคมจากการที่เราถูกปฏิเสธ

มีความแตกต่างคือโดนกระทำจากสังคมที่ถูกปฏิบัติไม่เท่าเทียม ไม่ถูกยอมรับจากสังคมและความรู้สึกหลังโดนกระทำจากสังคม 

 

 

การรับมือจากการโดนแบน

ลดการตั้งคำถามที่ตัดสินตัวเองว่าเราทำอะไรผิดลงก่อน เพราะการที่เราถูกปฏิเสธจากสังคมไม่ได้หมายความว่าคุณค่าในตัวเราลดน้อยลง 

 

ลองกลับมาทบทวนว่าเราควรอยู่กับกลุ่มอื่นหรือทำความรู้จักคนใหม่ๆ บ้างดีไหม

 

เพราะการจมอยู่กับการตั้งคำถามว่าตัวเราผิดอะไรก็เหมือนยิ่งสร้างความเจ็บปวดและตอกย้ำตัวเอง

 

 

การอยู่ร่วมกับสังคมโดนปฏิเสธ

เริ่มกลับมาทบทวนตัวเองก่อนว่าสาเหตุที่เราอยู่ในสังคมนี้คืออะไร

 

เรามีหน้าที่ทำอะไรในสังคม หากเราเป็นนักเรียน เราควรโฟกัสที่การเรียนและการพัฒนาตัวเอง กลับมาให้ความสำคัญในหน้าที่ของตัวเอง

 

และลองมองหาความสัมพันธ์กับคนอื่น ที่มีอะไรคล้ายกับเราหรือเข้ากับเราได้มากกว่ากลุ่มเดิม 

 

ทุกความสัมพันธ์มีเปลี่ยนแปลงและแตกต่างกันได้ เราอาจเข้ากับสังคมนี้ไม่ได้ แต่อาจจะเข้ากันได้ดีกับสังคมใหม่ๆ

 

 

ถ้าไม่มีสังคมเพื่อนและเลือกที่จะอยู่คนเดียวได้ไหม?

มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องการที่พึ่งพิง ลองสำรวจความรู้สึกตัวเองก่อนว่าไหวไหม อยู่คนเดียวได้หรือเปล่า

 

เพราะการโดนแบนก็เหมือนสร้างพลังลบและดูดพลังเราไปทั้งหมด ทำให้ไม่มีที่พักพิง ถ้าเลือกที่จะอยู่คนเดียวก็เป็นความรู้สึกที่โดดเดี่ยวมากๆ

 

แม้ว่าเราสามารถอยู่คนเดียวได้แต่จะมีความสุขจริงๆหรือเปล่า เราตอบตัวเองได้ดีที่สุด 

 

 

หากโดนแบนจากสังคมควรรับมือกับความรู้สึกตัวเองอย่างไร

การดูแลใจตัวเองลองหาพื้นที่ให้ตัวเองได้ทบทวนว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมีสาเหตุอย่างไร แตกต่างกับคนอื่นเพราะอะไร และต้องไม่โทษตัวเอง

 

ไม่ตัดสินว่าตัวเองผิดหรือด้อยค่าตัวเองจากคำตัดสินของคนอื่น การที่เราโดนแบนไม่ได้แปลว่าเราไม่ดีหรือไม่มีค่าพอสำหรับสังคม

 

ยังมีสังคมอื่นที่ดีกว่าเดิม มีพื้นที่ให้กับเราได้เป็นตัวเอง โดยที่เราไม่ต้องหนีออกมาจากสังคมที่ไม่ยอมรับเรา 

 

เลือกอยู่ในพื้นที่ที่เราสบายใจและมีความสุขแล้วเราจะไม่ถูกปฏิเสธจากสังคม เพราะทุกคนมีพื้นที่ที่สามารถเป็นตัวเองได้เสมอ

 

 

Related Posts