ไม่มีที่พักใจ

ขาด Social Support เหนื่อยจังเลย ที่พักใจก็ไม่มี หันไปทางไหน ก็ไม่มีใครรับฟัง

เรื่องAdminAlljitblog

เคยไหมที่เจอเรื่องยากๆ ในบางช่วงของชีวิตแล้วรู้สึกเครียด แต่ไม่มีใครรับฟัง ไม่มีใครให้ปรึกษา วันนี้ Alljit Podcast กับรายการ Learn & Share จึงอยากชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับ Social Support

 

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่า ในวันที่รู้สึกว่าไม่มี Social Support เป็นของตัวเองเลย จะทำอย่างไรได้บ้าง 

Social Support คืออะไร?

อ้างอิงจาก psychology dictionary คำว่า Social Support หรือ การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การให้ความช่วยเหลือแก่บุคคล โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้บุคคลสามารถจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนเองได้ 

 

โดยความช่วยเหลือนี้จะมาจากคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว คนรัก เพื่อน กลุ่มทางสังคมที่คุณผู้ฟังเข้าร่วม และอื่นๆ ความช่วยเหลือมีหลากหลายรูปแบบ เช่น การช่วยเหลือทางจิตใจ การช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น 

 

จากการศึกษาพบว่า Social Support ส่งผลทางบวกกับสุขภาพกายและสุขภาพจิต ทำให้จัดการความเครียดได้ดีขึ้น สร้างแรงกระตุ้นในการบรรลุเป้าหมายในชีวิต 

 

นอกจากจะทำให้บุคคลสามารถจัดการกับปัญหาได้ ยังทำให้ความสัมพันธ์ของบุคคลและคนรอบข้างแข็งแรงและแน่นแฟ้นขึ้นจากการได้ช่วยเหลือและสนับสนุนกันอีกด้วย

 

ส่งผลกระทบอย่างไร?

จากการศึกษาพบว่า การขาด Social Support เชื่อมโยงกับ โรคซึมเศร้า และ ความรู้สึกโดดเดี่ยว ซึ่งส่งผลกระทบทางลบต่อร่างกาย จิตใจ พฤติกรรม และการทำงานของสมอง

 

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยหนึ่งที่ศึกษาโดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ชายวัยกลางคนพบว่า การขาด Social Support ส่งผลต่ออัตราการเสียชีวิต เมื่อเปรียบเทียบผู้ชายวัยกลางคนระหว่าง กลุ่มที่มี Social Support และกลุ่มที่ไม่มี Social Support 

 

ไม่มี Social Support ทำอย่างไรดี?

1.เตือนตัวเองว่า การขอความช่วยเหลือไม่ใช่เรื่องน่าอาย 

ในกรณีที่รู้สึกเกรงใจคนรอบข้าง จริงๆ แล้ว ในวันที่อ่อนแอ การขอความช่วยเหลือไม่ใช่เรื่องน่าอาย เพราะคนรอบข้างอาจพร้อมรับฟัง เพียงแต่เขาไม่รู้ว่าคุณกำลังมีปัญหาเท่านั้นเอง

2.สำรวจตัวเองว่า เราไม่มีใครหรือเราไม่เปิดรับให้ใครเข้ามา 

ในกรณีที่ไม่มีคนรอบข้างคอยรับฟัง ลองสำรวจดูว่า เราไม่มีใครหรือเราไม่เปิดรับให้ใครเข้ามา ประสบการณ์แย่ๆ ในอดีตทำให้เราไม่ไว้ใจใคร แต่อย่าให้คนใจร้าย ทำให้เราปิดกั้นคนใจดีที่จะเข้ามาในชีวิต 

3.เปิดใจสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆ กับผู้อื่น

การนำตัวเองไปทำสิ่งใหม่ๆ อยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ๆ จะทำให้ได้สร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆ กับผู้อื่น เมื่อใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้น เป็นไปได้ที่วันหนึ่งกลุ่มคนเหล่านั้นจะกลายเป็น Social Support ของคุณได้

4.พึ่งจิตแพทย์และนักจิตวิทยา

ทุกวันนี้มีช่องทางหลากหลาย เพราะบุคคลเหล่านี้พร้อมช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาทางความคิด ความรู้สึก และอารมณ์ที่รบกวนการใช้ชีวิตของทุกคน

 

ดังนั้นในวันที่มีเรื่องไม่สบายใจและไม่สามารถจัดการได้ การหันไปหาผู้เชี่ยวชาญจึงเป็นเรื่องที่ควรทำ 

5.จัดการด้วยตัวเองเบื้องต้น 

หากไม่สามารถหา Social Support หรือ ไม่สะดวกใจในการพึ่งพาผู้อื่น การทำ Morning Pages หรือ การเขียน 3 หน้ากระดาษทุกวันหลังตื่นนอน

 

เช่น เขียนระบายเรื่องที่ไม่สบายใจ เขียนวางแผนว่ามีอะไรที่ต้องทำ จะช่วยให้สมองโปร่ง ลดความเครียด ลดความกังวล เพราะได้ทิ้งสิ่งวุ่นวายในหัวลงไปในหน้ากระดาษแล้ว  

 

เพราะปัญหาเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การหาวิธีการจัดการปัญหาที่เหมาะสมกับตัวเองจึงเป็นเรื่องสำคัญ แต่บางครั้ง การมี Social Support สนับสนุน สลับกันเป็นผู้ให้และผู้รับ อาจทำให้ก้าวผ่านเรื่องยาก ๆ ไปได้ง่ายขึ้น