เป้าหมาย

21 หลักการตั้งเป้าหมายที่ใช้ได้ผลตลอดชีวิต Goals

เรื่องAdminAlljitblog

หนังสือ Goals (กฏการตั้งเป้าหมาย) เขียนโดย Brian Tracy

 

หนังสือเล่มนี้จะทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเป้าหมายที่เราเคยตั้งไว้เอาไหน คือ เอาที่เราอยากบรรลุเป้าหมายจริง ๆ หรืออันไหนที่เราอยากบรรลุเพื่อเป็นที่ยอมรับในสังคม หนังสือเล่มนี้จะเปิดเผยถึง 21 หลักการตั้งเป้าหมายที่ใช้ได้ผลตลอดชีวิต

 

โดยเป็นหลักการที่ผู้เขียน Brian Tracy ได้ใช้เป็นหลักการนี้วางแผนให้ผู้เขียนประสบความสำเร็จในการตั้งเป้าหมายในชีวิต โดยจะนำบางหัวข้อที่อยากแนะนำให้ผู้อ่านมาสรุปให้อ่านกัน 

 

Alljit ร่วมกับ mini reader รายการที่จะสรุปข้อคิดดี ๆ จากหนังสือ เพื่อปรับใช้ในการพัฒนาชีวิตและจิตใจ เพราะเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากการพัฒนาสิ่งเล็ก ๆ ในทุก ๆ วัน 

จุดเริ่มต้นสิ่งที่ยอดเยี่ยมอาจจะไม่ใช่จุดที่เราอยู่แต่เป็นจุดที่เรากำลังจะมุ่งไป

การใช้ชีวิตโดยไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนก็เหมือนกับการขับรถท่ามกลางหมอกหนา ๆ ไม่ว่าเราจะมีรถที่ดีแค่ไหนเราก็จะขับอย่างเชื่องช้าและไม่มั่นใจที่สำคัญเราต้องตัดสินใจแน่ชัดว่าเราต้องการอะไร

รับผิดชอบชีวิตของคุณ

ในการที่พูดว่าจะรับผิดชอบสิ่งนี้จะทำให้เราไม่รู้สึกผิดหรือโกรธเมื่อพูดคำนี้เพราะเราเป็นนายตัวเอง ถ้าเราสามารถควบคุมชีวิตของเราได้รับผิดชอบได้จะทำให้เรามีความมั่นใจและเข้มแข็งในการใช้ชีวิต 

กำหนดค่านิยมของคุณให้ชัดเจน

ยิ่งค่านิยมชัดเจนมากขึ้นเท่าไหร่การกระทำยิ่งชัดเจนมากขึ้น  สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามาจากไหน

 

แต่สิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางไหนยิ่งสิ่งที่เราทำสอด คล้องกับอุดมคติของตัวเองมากเท่าไหร่เรา ก็จะยิ่งชอบเคารพตัวเองและมีความสุขมากขึ้น 

วิเคราะห์ความเชื่อของตัวเรา

อย่าดูถูกตัวเองหรือมั่นใจมากเกินไป เพราะความเชื่อเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาไม่ใช่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ความเชื่อที่เรามีอยู่ในทุกวันนี้เป็นความเชื่อที่เราถูกปลูกฝัง ผู้เขียนแนะนำให้เราเลือกเชื่อว่าเราถูกลิขิตมาให้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในชีวิตจงแกล้งทำไปว่าเราทำได้จนกว่าเราจะทำได้จริง ๆ

 

เราคิดอะไรเราก็มาจะได้อย่างนั้นถ้าเราคิดว่าตัวเองทำไม่ได้เราก็จะทำไม่ได้เลย เพราะว่าหากเราเชื่อว่าตัวเองถูกลิขิตมาให้ประสบความสำเร็จเราจะทำอะไรให้แตกต่างได้จากเดิมมากกว่าที่เราคิดในทางลบ

2 ประการที่ขัดขวางความสำเร็จ

1. ความกลัว

2. ความเคลือบแคลงใจ

 

โดยเฉพาะความเคลือบแคลงใจในตัวเองหรือความไม่เชื่อมั่นในตัวของตัวเอง เราเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเอง เปรียบเทียบตัวเองว่าด้อยกว่าผู้อื่นอยู่หรือเปล่า ไม่ว่าเราจะเชื่อว่าตัวเองสามารถทำสิ่งนั้นได้หรือไม่ได้สิ่งที่เราเชื่อมันคือสิ่งที่ถูกต้อง